ขั้นตอนสมัครสอบ A-Level ปี 2566 และรายชื่อสนามสอบ 159 แห่ง
7255 views | 30/01/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

          อีกสนามสอบใหญ่ที่สำคัญของ TCAS66 คือ สนามสอบ A-Level ที่จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 - 10 ก.พ. 66 นี้ โดยคะแนนจะนำไปประกอบใช้ยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 2 - 4 ซึ่งรายวิชาขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชากำหนด ก่อนจะเปิดรับสมัคร มาทำความเข้าใจ ขั้นตอนการสมัครสอบ A-Level ปี 2566 และดูรายชื่อสนามสอบที่เปิด โดยสามารถเลือกสนามสอบได้ทั้งหมด 5 อันดับ !ขั้นตอนสมัครสอบ A-Level ปี 2566 และรายชื่อสนามสอบ 159 แห่ง


รายวิชาสอบ A-Level

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี / สเปน)


กำหนดการ

เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 1 - 10 ก.พ. 66

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 66

สอบ A-Level : วันที่ 18 - 20 มี.ค. 66 

ประกาศผลสอบ : วันที่ 17 เม.ย. 66


ขั้นตอนสมัครสอบ A-Level 

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ https://student.mytcas.com ในหน้าของการสมัครสอบ A-Level เลือก "ดูรายละเอียดและสมัครสอบ"เลือกวิชาสอบและสนามสอบ

ระบบจะปรากฏวันสอบของแต่ละรายวิชา การเลือกวิชาสอบและสนามสอบให้เลือกเป็นรายวัน ให้ผู้สมัครเลือกวันที่ต้องการสอบ โดยเลือกที่ไอคอนลูกศรหลังจากนั้นให้ผู้สมัครเลือกวิชาสอบที่ต้องการ แล้วเลือก "ไปหน้าถัดไป"ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบให้ครบทั้ง 5 ลำดับ ยกเว้นกรณีที่จังหวัดในลำดับแรก มีสนามสอบน้อยกว่า 5 สนามสอบ ให้เลือกทุกสนามสอบในจังหวัดนั้นแทน (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นับเป็นจังหวัดเดียวกัน) โดยให้เลือกที่กล่องข้อความ "ค้นหาสนามสอบ" 


ในกรณีที่สนามสอบในจังหวัดนั้นมีน้อยกว่า 5 สนามสอบ ให้เลือกสนามสอบใน จังหวัดนั้น เป็นหลัก กรณีสนามสอบที่เลือกไว้ใน จังหวัดนั้น เต็มและมีการเปิดสนามสอบใหม่ ให้เลือกสนามสอบที่เปิดใหม่นี้ก่อนเลือกสนามสอบในจังหวัดอื่นรายละเอียดสนามสอบที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครสามารถเลื่อนจัดลำดับสนามสอบขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสนามสอบใหม่ได้ 


กรณีที่ขึ้นกรอบสีส้ม หมายถึง ผู้สมัครเลือกสนามสอบข้ามจังหวัด ผู้สมัครจะต้องทำการเลือก "ยืนยันเลือกสนามสอบข้ามจังหวัด" ก่อน จึงจะสามารถเลือก "ไปหน้าถัดไป" ได้กรณีที่ค้นหาสนามสอบไม่เจอ อาจเป็นเพราะเลือกความต้องการพิเศษอยู่ ซึ่งจะมีจำนวนสนามสอบที่รองรับไม่มากนัก ให้ดูรายชื่อสนามสอบทั้งหมด ที่ ค้นหาสนามสอบ

เมื่อทำการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบและสนามสอบ ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนเลือก "บันทึกรายการ"เมื่อบันทึกข้อมูลการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏสถานะ รอยืนยันการสมัคร หากต้องการเพิ่มรายวิชาสอบหรือแก้ไขสนามสอบ ให้เลือกที่ไอคอนลูกศรในวันที่ต้องการแก้ไขเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกวิชาสอบและสนามสอบแล้ว ระบบจะสรุปวิชาสอบที่เลือกทั้งหมดและยอดเงินที่ต้องชำระ ให้เลือก "ยืนยันการสมัครสอบ"ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อยืนยันการสมัครสอบ จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัครสอบ"กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัครสอบ"
ระบบจะปรากฏสถานะ รอการชำระเงิน และรายละเอียดวิชาสอบและสนามสอบทั้งหมด จากนั้นเลือก "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"การชำระเงิน

เมื่อทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ระบบจะปรากฏใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ A-Level สถานะการชำระเงิน "ยังไม่ได้ชำระเงิน" ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ทุกธนาคารฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ A-Level แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏสถานะ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลือก "พิมพ์ใบสมัครสอบ" เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปใบสมัครสอบ

เมื่อเลือก "พิมพ์ใบสมัครสอบ" ระบบจะปรากฏไฟล์ใบสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครสอบหรือพิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้จากไอคอนดาวน์โหลดไฟล์หรือไอคอนเครื่องพิมพ์เอกสารตัวอย่างใบสมัครสอบ A-Levelสนามสอบ A-Levelค้นหาสนามสอบ A-Level เปิดทั้งหมด 159 แห่ง ทั่วประเทศ >> Click โค้งสุดท้าย A-LEVEL ติวออนไลน์ คอร์สปัง กับติวเตอร์จาก VCOURSE

คอร์ส Shortcut ภาษาไทย​-สังคมศึกษา A-level​​ by ครูพี่วิน

ทางรอด เรียนน้อย ได้เพิ่มคะแนนเร็ว ติวครบทุกสาระ เก็งแม่นตรงจุด ได้เทคนิคเพียบ เน้นบทออกบ่อย ออกแน่ ย่อยง่าย จำได้เร็ว ด้วยเทคนิคเฉพาะ

สมัครเลย https://vcourse.ai/courses/220


คอร์ส Mock Exam เคมี A-Level (วิชาสามัญ) by อ.ไมธ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ A-Level เคมี ด้วยการทดสอบความพร้อมก่อนลงสนามจริง ลดข้อผิดพลาด เติมความแม่นยำ ย้ำด้วยข้อสอบเสมือนจริง ที่พร้อมช่วยอัปคะแนนให้สูงขึ้น

สมัครเลย https://vcourse.ai/courses/313


คอร์ส ตะลุยโจทย์ ภาษาอังกฤษ A-LEVEL by ครูพี่ทาม์ย

ต้อนรับการสอบใหม่ “ภาษาอังกฤษ A-LEVEL” ข้อสอบภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ใน TCAS 66 เน้นการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ พาตะลุยโจทย์ คลังข้อสอบแบบเสมือนจริง

สมัครเลย https://vcourse.ai/courses/169ที่มาข้อมูล

  • https://help.mytcas.com/article/260-doc-a-level