TCAS66 เตรียมตัว! สมัครสอบ A-Level วันที่ 1 - 10 ก.พ. 66
82 views | 17/01/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

 A-Level จะมาแล้ว พร้อมกันหรึือยัง.... น้อง ๆ TCAS66 เตรียมตัวสมัครสอบวิชา A-Level โดย ทปอ. จะเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 สอบด้วยกระดาษเท่านั้น เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ เลือกได้ 5 อันดับ น้อง ๆ มาเตรียมพร้อมการสมัครสอบกันเลยกำหนดการ

เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 1 - 10 ก.พ. 66 

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 66

สอบ A-Level : วันที่ 18 - 20 มี.ค. 66 

ประกาศผลสอบ : วันที่ 17 เม.ย. 66


วิธีการสมัครสอบ


สมัครสอบ A-Level ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

ในหน้าของข้อมูลการสมัครสอบ เลือก "ดูรายละเอียดและสมัครสอบ"


ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


ข้อสอบ A-Level คืออะไร มีวิชา ต้องสมัครวิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบกลาง TCAS จากเดิมคือวิชาสามัญ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น A-Level (Applied Knowledge Level) ใช้คะแนนเพื่อนำไปยื่น TCAS ในรอบต่าง ๆ ข้อสอบ A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีให้เลือกสอบ 7 ภาษา และมีการปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ ไปดูรายวิชาสอบกัน >>Click 


A-Level 3 วิชา ที่ควรสมัครสอบ

สนามสอบ A-Level เป็นอีกสนามที่สำคัญ ของการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยจะใช้เป็นคะแนนยื่นสมัครในรอบที่ 2 - 4 ซึ่ง A-Level หรือเดิมคือชื่อ วิชาสามัญ มีเปิดสอบหลายวิชา สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่มั่นใจในการเลือกคณะ อาจยังไม่รู้ว่า จะลงสอบวิชาใดบ้าง วันนี้ขอแนะนำ A-Level 3 วิชา ที่ควรสมัครสอบไว้ ไม่ว่าจะยื่นคณะสายวิทย์หรือคณะสายศิลป์ มีโอกาสได้ใช้แน่นอน จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน >>Click


รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ รายวิชา A-Level

A -level ในแต่ละรายวิชามี รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ที่ต่างกัน ตามไปดูรายละเอียดทั้งหมดในบทความนี้ได้เลย >>Click