A-Level 3 วิชา ที่ควรสมัครสอบ
870 views | 16/01/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     สนามสอบ A-Level เป็นอีกสนามที่สำคัญ ของการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยจะใช้เป็นคะแนนยื่นสมัครในรอบที่ 2 - 4 ซึ่ง A-Level หรือเดิมคือชื่อ วิชาสามัญ มีเปิดสอบหลายวิชา สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่มั่นใจในการเลือกคณะ อาจยังไม่รู้ว่า จะลงสอบวิชาใดบ้าง วันนี้ขอแนะนำ A-Level 3 วิชา ที่ควรสมัครสอบไว้ ไม่ว่าจะยื่นคณะสายวิทย์หรือคณะสายศิลป์ มีโอกาสได้ใช้แน่นอน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันA-Level 3 วิชา ที่ควรสมัครสอบ


1. วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาแรกที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ควรลงสมัครสอบ A-Level เพราะส่วนใหญ่แทบทุกคณะ ทั้งคณะสายวิทย์ และคณะสายศิลป์ มีกำหนดให้ยื่นคะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น กลุ่มคณะสายแพทย์ กสพท ที่กำหนดสัดส่วนคะแนน A-Level ภาษาอังกฤษถึง 20% เพราะฉะนั้นแนะนำน้อง ๆ เตรียมตัวภาษาอังกฤษกันไว้ได้เลย


2. วิชาภาษาไทย

สำหรับวิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่แต่ละคณะ/สาขาวิชา จะกำหนดใช้คะแนนกับวิชาสังคมศึกษา ประกอบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะในคณะสายศิลป์ ที่จะเน้นกำหนดใช้คะแนนเป็นหลัก รวมไปถึงคณะสายวิทย์ก็มีใช้คะแนนวิชาไทย-สังคมด้วย แต่ก็มีบางคณะ/สาขาวิชา ที่เลือกใช้เฉพาะคะแนนวิชาภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น 


- รอบที่ 3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการผังเมืองบัณฑิต ใช้คะแนน A-Level วิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

- รอบที่ 3 Admission ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย, คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้คะแนน A-Level เฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้น


3. วิชาสังคมศึกษา

อย่างที่ให้ข้อมูลไปข้างต้นว่า วิชาภาษาไทย มักใช้คะแนนคู่กับวิชาสังคมศึกษา เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ก็ควรยื่นสมัครสอบควบคู่กันไปด้วยเลย เพื่อจะได้ไม่พลาดในการยื่นคะแนน ไม่ว่าจะคณะสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ ส่วนบางคณะ/สาขาวิชา ที่เลือกใช้เฉพาะ วิชาสังคมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 


- รอบที่ 3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ใช้คะแน A-Level วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และ คณิต1

- รอบที่ 3 Admission ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ใช้คะแนน A-Level เฉพาะวิชาสังคมศึกษา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาการเมืองและการปกครอง ที่ใช้คะแนน A-Level วิชาสังคมศึกษา และ ภาษาต่างประเทศ 


     สิ่งสำคัญน้อง ๆ ควรศึกษาระเบียบการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย ว่ามีกำหนดคุณสมบัติ คะแนนที่ใช้อย่างไรบ้าง ศึกษาและอ่านให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นเข้าสมัครนะ ! มาเตรียมพร้อม รับมือข้อสอบใหม่ อัปคะแนนได้ก่อนใคร

คอร์ส Shortcut ภาษาไทย​-สังคมศึกษา A-level​​ by ครูพี่วิน 

ทางรอด เรียนน้อย ได้เพิ่มคะแนนเร็ว ติวครบทุกสาระไทย - สังคม เน้นบทออกบ่อย จำได้เร็ว สมัครเรียนเลย คลิก

- คอร์ส ตะลุยโจทย์ ภาษาอังกฤษ A-LEVEL by ครูพี่ทาม์ย 

เจาะลึกโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตะลุยโจทย์เสมือนจริงครบทุกพาร์ท และเฉลยละเอียดยิบ ด้วยเทคนิคขั้นเทพของครูพี่ทาม์ย ช่วยถอดรหัสภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย นำไปใช้ต่อไป และโกยคะแนนสูง ๆ สมัครเรียนเลย คลิก


บทความที่เกี่ยวข้อง

คณะที่ใช้คะแนน A-Level วิชาภาษาไทย-สังคม