ข้อสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง
1222 views | 04/01/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

ข้อสอบกลาง TCAS จากเดิมคือวิชาสามัญ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น A-Level (Applied Knowledge Level) ใช้คะแนนเพื่อนำไปยื่น TCAS ในรอบต่าง ๆ ข้อสอบ A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีให้เลือกสอบ 7 ภาษา และมีการปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ ไปดูรายวิชาสอบกัน 

รายวิชาสอบ A-Level

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี / สเปน)

 

การใช้คะแนน A-Level 

คะแนนใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบ 2 โควตา รอบ 3 Admission และรอบ 4 รับตรงเก็บตกสุดท้าย แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสมัครเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดเกณฑ์การใช้ ไม่เหมือนกัน แต่สามารถแบ่งการใช้คะแนนตามกลุ่มคณะได้ดังนี้ เพื่อการเตรียมตัว น้อง ๆ ควรรู้ก่อนว่าคณะที่เราจะเข้า ใช้คะแนนอะไรบ้าง ก่อนการสมัครสอบ A-Level ควรเช็คข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกในระเบียบการรับสมัครของแต่ละรอบ แต่ละโครงการอีกที 


1. กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ ใช้ 7 วิชา

เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1

5. ฟิสิกส์

6. เคมี

7. ชีววิทยา

 

2. กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ ใช้ 4 วิชา

เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

1. ฟิสิกส์

2. เคมี

3. ชีวิวิทยา

4. คณิตศาสตร์ 1

 

3. สายศิลป์คำนวณ ใช้ 4 วิชา

เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)

 

4. กลุ่มสายศิลป์แบบใช้ 5 วิชา

เช่น คณะกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 2

5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

5. กลุ่มสายศิลป์แบบ ใช้ 3 วิชา

เช่น อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ

โครงสร้างเนื้อหาข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ที่จะเปิดรับสมัครสอบวันที่ 1 - 10 ก.พ. 66 และสอบวันที่ 18 - 20 มี.ค. 66 โครงสร้างข้อสอบมีการปรับใหม่ เนื้อหาออกอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย >> คลิก