มาทำข้อสอบ CU-TEP แบบง่าย ตอบได้ใน 30 วิ กับครูพี่ทาม์ย
135 views | 28/12/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

มาทำข้อสอบ CU-TEP แบบง่าย ตอบได้ใน 30 วิ กับครูพี่ทาม์ย
ข้อสอบ CU-TEP

Scientists (1) aren't sure how long (2) do giant pandas live in the wild, (3) but they are sure their life span is shorter that (4) that of those in zoos.


ดูเร็ว ตอบใน 30 วิ

- โครงสร้าง “how long + do (v. ช่วย) + S + V” เป็นโครงสร้างประโยคคำถาม

แต่โจทย์ไม่ใช่ประโยคคำถามเป็นประโยคบอกเล่า

ต้องอยู่ในรูป “how long + S + V” 

ดังนั้นข้อ 2 จึงผิด โดยแก้ให้ถูกเป็น ตัด “do” ออกไป


อธิบายแบบละเอียด

- ข้อนี้พิจารณาทีละประโยค โดยแบ่งจากจุด full stop

จะเห็นว่ามีประโยคเดียว เป็นประโยคความรวม (compound sentence) เพราะมี “, but” เชื่อมอยู่

โครงสร้าง compound sentence คือ S+V, CC S+V (CC คือคำเชื่อมกลุ่ม BOYFANS = but, or, yet, for, and, nor, so)

แบ่งพิจารณาอนุประโยค (clause) หน้าคอมมา จะเห็นว่ามี “how long …” ขยายอยู่ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นโครงสร้าง “how long + do (ซ็่งเป็น v. ช่วย) + S + V” ซึ่งมันคือโครงสร้างประโยคคำถาม … แต่โจทย์ไม่ใช่ประโยคคำถาม เพราะไม่มีเครื่องหมายคำถาม (?) และเป็นประโยคบอกเล่าเฉย ๆ

ทำให้ “how long …” เป็น clause ขยายในประโยคบอกเล่า ต้องอยู่ในรูป “how long + S + V” 

ดังนั้นข้อ 2 จึงผิด โดยแก้ให้ถูกเป็น ตัด “do” ออกไป


คอร์สแนะนำ
  • คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP by ครูพี่ทาม์ย ครบสมบูรณ์ทุกพาร์ท พร้อมเนื้อหา เทคนิค แบบฝึก และข้อสอบเสมือนจริง ให้คะแนนเกิน 100 แบบไม่ยาก สมัครเรียนเลย คลิก 
  • Intensive Grammar by ครูพี่ทาม์ย สรุปเข้มเนื้อหาแกรมม่าแบบกระชับ เข้มข้น ด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย นำไปต่อยอดได้ทุกการสอบ สมัครเรียนเลย คลิก