เทียบโครงสร้างข้อสอบ วิชาเคมี ปี 65 VS 66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
1140 views | 26/12/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     วันนี้จะพาไปส่องเทียบโครงสร้างข้อสอบ วิชาเคมี ที่เดิมในปีการศึกษา 65 ใช้ชื่อว่าวิชาสามัญ เคมี และในปีการศึกษา 66 ใช้ชื่อใหม่ว่า เคมี A-Level มาดูเทียบกันว่าแต่ละปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไหม น้อง ๆ ที่กำลังวางแผนเตรียมตัวสอบเคมีอยู่ มาดูกันได้เลย เพื่อเตรียมพร้อมให้ตรงเป้าหมายกันเทียบโครงสร้างข้อสอบ วิชาเคมี ปี 65 VS 66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง


วิชาสามัญ เคมี ปี 65

โครงสร้างข้อสอบ


สมบัติของธาตุและสารประกอบ 18 – 20 ข้อ

- อะตอมและสมบัติของธาตุ

- พันธะเคมี

- แก๊ส

- เคมีอินทรีย์

- พอลิเมอร์

 

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 20 – 22 ข้อ

- ปริมาณสัมพันธ์

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- สมดุลเคมี

- กรด–เบส

- ไฟฟ้าเคมี

 

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 4 – 6 ข้อ

- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

- โมล

- สารละลาย


รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (40 ข้อ)

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (5 ข้อ)

จำนวนข้อสอบรวม : 45 ข้อ


A-Level วิชาเคมี ปี 66

โครงสร้างข้อสอบ


สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 -17 ข้อ

- อะตอมและสมบัติของธาตุ

- พันธะเคมี

- แก๊ส

- เคมีอินทรีย์

- พอลิเมอร์


สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ

- ปริมาณสัมพันธ์

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- สมดุลเคมี

- กรด–เบส

- เคมีไฟฟ้า


ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 - 4 ข้อ

- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

- โมล

- สารละลาย


รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน (30 ข้อ)

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน (5 ข้อ)

จำนวนข้อสอบรวม : 35 ข้อ


จะเห็นว่า โครงสร้างข้อสอบวิชาเคมี ในปี 2566 มีการปรับลดข้อสอบปรนัย จาก 40 ข้อ เหลือ 30 ข้อ แต่ส่วนข้อสอบอัตนัยในปี 2565 และ 2566 ยังคงมี 5 ข้อเช่นเดิม และส่วนจำนวนข้อที่จะออกสอบในแต่ละหมวด ก็มีการปรับเปลี่ยน สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวิชาเคมี โดยเฉพาะการฝึกทำโจทย์ เผื่อให้เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง ขอแนะนำ 


คอร์ส Mock Exam เคมี A-Level (วิชาสามัญ) by อ.ไมธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ A-Level เคมี ด้วยการทดสอบความพร้อมก่อนลงสนามจริง ลดข้อผิดพลาด เติมความแม่นยำ ย้ำด้วยข้อสอบเสมือนจริง ที่พร้อมช่วยอัปคะแนนให้สูงขึ้น สมัครเรียน คลิก