รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 Admission รับสมัคร 7 - 13 พ.ค. 66
5472 views | 19/12/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     DEK66 ใครทีมรอบ 3 Admission บ้าง เตรียมตัวเช็กระเบียบการเลย หลายที่เริ่มทยอยปล่อยมาแล้ว รอบ 3 ถือเป็นการรับรอบใหญ่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับจำนวนที่นั่งเยอะ และเปิดครบแทบทุกคณะ/สาขาวิชา โดยปีนี้มีใช้คะแนน TGAT / A-LEVEL ประกอบการพิจารณาด้วย รวบรวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 Admission เปิดรับสมัคร 7 - 13 พ.ค. 66รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 3 Admission รับสมัคร 7 - 13 พ.ค. 66


กำหนดการรับสมัคร TCAS66 รอบ 3 Admission

เปิดรับสมัคร : 7 - 13 พ.ค. 66

สมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. : https://student.mytcas.com/ เลือกสมัครได้ 10 อันดับ

ประกาศผล ในระบบ My TCAS : 20 พ.ค. 66 (ครั้งที่ 1) / 26 พ.ค. 66 (ครั้งที่ 2) 

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 20 - 21 พ.ค. 66 

สละสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 27 พ.ค. 66 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)


ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>Click

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยมหิดล >>Click

- มหาวิทยาลัยศิลปากร >>Click

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ >>Click 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง >>Click

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>Click

- กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท) >>Click

- มหาวิทยาลัยบูรพา >>Click

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>Click / เกณฑ์คุณสมบัติ >>Click

- มหาวิทยาลัยนเรศวร >>Click

- มหาวิทยาลัยพะเยา >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>Click

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยนครพนม ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ >>Click

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระเบียบการเร็ว ๆ นี้

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา >>Click 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >>Click


ติดตามอัปเดตข่าวรับสมัคร TCAS66 ได้ทาง >> TCAS by VLEARN


บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย