ทำคลิปแนบ Portfolio ประเด็นที่พูดมีอะไรบ้าง
179 views | 01/12/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     นอกจากการทำรูปเล่ม Portfolio ในการนำเสนอผลงานตัวเองแล้ว อีกหนึ่งไอเดียที่ถือว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่น หรือเรียกว่าเป็นตัวช่วยเสริมในการนำเสนอให้กรรมการ ได้เข้าใจและรู้จักตัวเราอย่างเห็นภาพมากขึ้น คือการนำเสนอแบบคลิปวิดีโอ แนบ Portfolio ไปด้วย ใครสนใจกำลังอยากทำคลิปแนบ Portfolio มาดูกันเลยว่า ประเด็นที่พูดในคลิป ควรมีอะไรบ้างทำคลิปแนบ Portfolio ประเด็นที่พูดมีอะไรบ้าง1. แนะนำชื่อ-สกุล ชั้น แผนการเรียน โรงเรียน 

เหมือนเป็นการแนะนำตัวที่แสนจะง่าย เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ถือว่าเป็นช่วงแรกของการเปิดคลิป น้ำเสียงแรกที่ปล่อยออกไป ควรพูดด้วยความมั่นใจ ชัดเจนให้มากที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจ เหมือนกับว่า เราตั้งใจและมุ่งมั่นที่อยากให้คณะกรรมการรู้จักเราจริง ๆ 

 

2. คณะ/สาขาวิชาในฝัน กับอนาคตอาชีพที่อยากเป็น

เล่าถึงเหตุผลสั้น ๆ ในการเลือกคณะ/สาขาวิชา รวมถึงเล่าเป้าหมายในอนาคตกับอาชีพที่อยากทำ หากได้เรียนในคณะ/สาขาวิชานั้น จุดสำคัญคือ สื่อให้เห็นว่า คณะนี้ สาขานี้ช่างตอบโจทย์ความคิดความฝันของเราจริง ๆ 

 

3. คุณสมบัติของตัวเอง ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชา

และเพื่อให้วินวินทั้งสองฝ่าย คือคณะช่างเหมาะกับเรา เราก็ต้องนำเสนอด้วยว่า ตัวเราน้ั้นก็เหมาะสมกับคณะ / สาขานี้ จัดไปเลยว่า  ตัวเรามีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชา อย่างไร เพื่อให้กรรมการเห็นว่า เรามีความสามารถตรง และเหมาะสม ที่จะเรียนในคณะ/สาขาวิชาได้ เช่น มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ / มีความสามารถด้านการพูด การสื่อสาร / มีความสามารถด้านการออกแบบ ถ่ายภาพ เป็นต้น


4. ความเชื่อมโยงกับสถาบัน / คณะ/สาขาวิชา / โครงการที่สมัคร

สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลงาน เช่น การอบรม การแข่งขัน การประกวด การเข้าค่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชา สามารถเลือกนำมาเล่าได้ ว่าเราผ่านกิจกรรมนั้น ๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง แบบพอสังเขป


5. ความสามารถพิเศษที่ตัวเองมี

สำหรับหัวข้อนี้เป็นเหมือนตัวช่วยเสริม เล่าถึงความสามารถพิเศษ หรือ ความสนใจที่ตัวเองมี อาจไม่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาก็ได้ แต่ให้เล่าถึงว่าเราได้เรียนรู้ หรือเกิดทักษะใด ๆ จากความสามารถพิเศษที่เรามีนี้


ข้อแนะนำ สำหรับการทำคลิปวิดีโอ

- ควรทำเป็นคลิปสั้น ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 3 นาที

- ถ่ายคลิปแบบแนวนอน เพื่อการรับชมที่ง่าย

- ควรแต่งกายสุภาพ และมีความมั่นใจ ในการเล่าเรื่อง สื่อสารให้เห็นถึงความตั้งใจจริง

- ควรตัดต่อให้ดูง่าย ๆ ใช้เอฟเฟกต์หรือเทคนิคต่าง ๆ อย่างพอสมควร

- อัปโหลดคลิปในสื่อที่ดูง่าย เช่น Youtube เป็นต้น


น้อง ๆ ที่อยากติดตามข้อมูลทริค เทคนิค การเตรียมตัวทำ Portfolio ทั้งหมด สามารถติดตามได้ที่ Facebook >> เด็กสร้างพอร์ต by VLEARN