สรุปแนวข้อสอบเก่า pat4 สถาปัตย์ และ PAT 6 ศิลปกรรม
14552 views | 16/12/2021
Copy link to clipboard
Hathaichanok Yimchan
Content Creator


   ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2565 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนไปหมาด ๆ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ใครที่เล็งไว้ว่าอยากจะเป็นนิสิตนักศึกษาคณะถาปัตย์ หรือเป็นเด็กศิล-กรรม คงกำลังขะมักเขม้นเตรียมตัวกันอยู่ วันนี้เราลองมาเช็คคุณสมบัติในการเข้าเรียนในคณะข้างต้นกัน เริ่มที่คณะสถาปัตยกรรม 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาง TCAS จะมีสัดส่วนวิธีในการคำนวณคะแนนดังนี้

 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) 40%
 • วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ 20%
 • วิชาสามัญ 39 คณิตศาสตร์ 1 20%
 • วิชาสามัญ 49 ฟิสิกส์ 20%


ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยจะใช้องค์ประกอบเป็น

 • GAT 1 30%
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์( PAT 4) 70% หรือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) 20%
 • วิชาสามัญ 09 ภาษาไทย 12%
 • วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา 13%
 • วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ 20%
 • วิชาสามัญ 39 คณิตศาสตร์ 1 20%
 • วิชาสามัญ 49 ฟิสิกส์ 15% 


   จะเห็นว่าบางสถาบันให้ความสำคัญกับคะแนนของ PAT 4 เป็นอย่างมาก ในขณะที่บางแห่งใช้เกณฑ์นี้เพียงแค่เล็กน้อย ดังนั้นควรวางแผนและเช็คคะแนนสูง-ต่ำ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อให้ดี เพื่อที่จะไม่พลาดคณะในฝัน 


ตัวข้อสอบ PAT 4 นั้น ภายหลังจากปี 2563 เนื้อหาของวิชา PAT4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยมีเนื้อหาที่ออกข้อสอบดังนี้

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน


โดยรูปแบบข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 คะแนน
 • เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 30 คะแนน
 • อัตนัย 210 คะแนน 
 • รวมคะแนนทั้งหมด 300 คะแนน ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 


โดยทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้เปิดเผยกระดาษคำตอบ ความถนัดสถาปัตย์ PAT 4 ออกมา เผยให้เห็นว่าข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถทางศิลปะของตนเอง เช่น ระบายโทนสี เทา-ดำ ลงในช่องให้เป็นภาพตามที่กำหนดในโจทย์ 2 แบบ ที่แตกต่างกัน

 • เขียนทัศนียภาพเป็นภาพตั้งหรือภาพนอนให้ได้ภาพตามที่กำหนดในโจทย์
 • เขียนภาพไอโซเมตริกเป็นภาพแนวตั้งหรือแนวนอนให้ได้ตามโจทย์ที่กำหนด

วาดรูป 2 แบบ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูตัวอย่างกระดาษคำตอบที่มีการเปลี่ยนล่าสุดได้ที่นี่ 

https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/GAT-PAT/Data%20Pat4%201Y164.pdf


ตัวอย่าง ข้อสอบ PAT4 ของ ปี 2564 เผยแพร่โดยสทศ.


ข้อใดไม่ใช่การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

 1. ลูกบิดประตูแบบกลม
 2. ทางลาดสำหรับคนพิการ
 3. ฝักบัวที่ปรับระดับความสูงได้
 4. ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 5. ราวจับในห้องน้ำ


ส่วนที่ 2 ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 3 หมวดที่กำหนด ให้มีความสัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยรูปที่ให้มาจะเป็นภาพไอโซเมตริก 3 มิติ ผู้สอบจะต้องเลือกรูป 2 มิติ จากตัวเลือกในหมวดรูปด้านบน หมวดรูปด้านหน้าและหมวดรูปด้านข้าง หมวดละ 1 รูปตามลำดับ ที่ตรงกับรูปทรง 3 มิติที่กำหนดให้ในโจทย์แต่ละข้อ ผู้สอบต้องเลือกรูป 2 มิติให้ครบทั้ง 3 หมวด มิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ๆ แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ดังตัวอย่างด้านล่าง


ภาพโจทย์จากโจทย์ภาพสามมิติด้านบน ให้เลือกว่า ข้อใดเป็นภาพในมุมมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง ตามลำดับ

1.


2.


3.


ส่วนที่ 3 เป็นการตอบแบบอัตนัย ให้ทำในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ 1 แผ่น ให้ใช้ดินสอหรือปากกาที่หมึกไม่ซึมทะลุกระดาษคำตอบ


โดยโจทย์จะแบ่งออกเป็น 4 ข้อ

1.โจทย์การระบายโทนสี เทา-ดำ ลงในรูปภาพที่กำหนดมา ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องฝนภาพตามช่องที่กำหนดโดยแบ่งระดับความเข้มเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ขาว-เทาและดำ ซึ่งข้อสอบในส่วนนี้ต้องการที่จะวัดทักษะผู้เข้าสอบในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ แสงและเงา ความลึกของภาพ ใกล้-ไกล การไล่ระดับความเข้ม ผู้เข้าสอบจะต้องฝึกฝนทักษะตรงส่วนนี้ให้ดี2.วาดภาพตามที่โจทย์กำหนดมา เช่น 

 1. ให้เขียนทัศนียภาพหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง เช่น การจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ณ ลานศาลากลางจังหวัด, มีตัวละครไปเที่ยวงานวันชาติและขึ้นไปบนหอสูงแล้วมองลงมาบริเวณลานที่จัดงานด้านล่าง มีพระราชวัง, อนุสาวรีย์, มีอาคาร 3 หลัง รายล้อมไปด้วยต้นไม้ เป็นต้น 
 2. โจทย์อาจกำหนดให้อธิบายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นลำดับเนื้อเรื่องและคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
 3. อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราว มุมมอง ความคิดของบุคคล
 4. อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของบทละครหรือบทประพันธ์


3. การออกแบบโลโก้ ตามที่โจทย์กำหนด 

4. การวาดภาพในรูปแบบ ไอโซเมตริก ตามที่โจทย์กำหนดมาเป็นต้น


สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย

 • ความชัดเจนในการสื่อความหมาย
 • ความน่าสนใจและความสวยงามในการจัดองค์ประกอบ
 • ความเรียบง่ายของเส้นสายและรายละเอียด
 • ความประณีต สะอาดและครบถ้วนสมบูรณ์


การวาดรูปในส่วนที่ 3 นี้ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 210 คะแนน ผู้เข้าสอบควรทำการฝึกวาดรูปตามโจทย์ที่กำหนดมาให้ได้ ทั้งการให้แสง เงาและจัดองค์ประกอบของรูปให้เหมาะสม การวาดในรูปแบบ Bird’s eyes view รวมถึงการวาดตามวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่กำหนดมาให้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนให้ได้มากที่สุดวิชา PAT 6 ศิลปกรรม

คราวนี้มาถึงวิชาของน้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านศิลปกรรมกันบ้าง โดย PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกปรนัย 4 ตัวเลือก 90 ข้อ เนื้อหาจะประกอบไปด้วยเรื่องทฤษฎีทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ออกแบบ, ดนตรีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาศิลปกรรมศาสตร์และส่วนที่ 2 เติมคำให้สัมพันธ์กับที่โจทย์กำหนดมา 10 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำ 3 ชั่วโมง 

ตัวอย่างข้อสอบเก่า PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

1.ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าอุดมคดิทางความงามหมายถึงข้อใด

   1.Art

   2.Aesthetics

   3.Architecture

   4.Beauty


2.ประวัติศาสตร์ศิลป์สะท้อนวิวัฒนาการงานสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ถ้ากล่าวถึง ศิลปะตะวันตก หมายถึงข้อใด

 1. ศิลปะยุค Ancient Age
 2. ศิลปะยุค Pre-Historic
 3. ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา
 4. ศิลปะอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ (Pre-Dynastic)


3.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่จิตรกรรมไทยยุคโบราณถูกนำมาพัฒนาต่อในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

 1. ปรัชญาพุทธศาสนา
 2. พระราชกรณียกิจของกษัตริย์
 3. ลวดลายกระหนกไทย
 4. วิถีชีวิตและประเพณีไทย


4. ปราสาทหินพบมากในแถบภูมิภาคใดของไทย

 1. ภาคเหนือ
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. ภาคใต้


5.ประเทศใดเป็นศูนย์กลางของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

 1. อิตาลี
 2. กรีก
 3. ฝรั่งเศส
 4. ตุรกี


6.ปราสาทหินที่ปรากฏในประเทศไทยได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากศิลปะใด

 1. ศิลปะจาม
 2. ศิลปะพุกาม
 3. ศิลปะขอม
 4. ศิลปะชวา


7.หัวเสาในสถาปัตยกรรมกรีกที่มีรูปใบไม้เป็นส่วนประกอบคือข้อใด

 1. ดอริค
 2. ไอโอนิค
 3. คอรินเทียน
 4. บาโรก


8.ศิลปะการแต่ง หน้างิ้ว ด้วย สีน้ำเงิน บอกนิสัยตัวละครแบบใด

 1. ความชั่วร้าย
 2. ความโหดร้าย
 3. ความโกรธ
 4. ความศักดิ์สิทธิ์


9.อุปกรณ์สำนักงานชิ้นใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก

 1. คลิปหนีบกระดาษ
 2. แฟ้มเอกสาร
 3. ที่เย็บกระดาษ
 4. ที่ปิดซองจดหมาย


10.การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ควรนำสัตว์ชนิดใดมาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (Mascot)

 1. สุนัข
 2. นกเงือก
 3. วัว
 4. ลิง


11.หนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นการแสดงของไทยที่เกิดจากการผสมผสานของศิลปะหลายสาขาไว้ด้วยกันศิลปะในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงนี้

 1. ประติมากรรม ดนตรีไทย
 2. นาฏศิลป์ ดนตรีไทย
 3. งานช่างฝีมือ นาฏศิลป์
 4. นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์


12.สีน้ำ (Water Color) และสีอะคริลิค (Acrylic Color) มีคุณลักษณะเหมือนกันอย่างไร

 1. ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย
 2. ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
 3. ลักษณะมันวาว 
 4. แห้งช้าและระบายทับได้


13.กรมช่างสิบหมู่ ปรากฏหลักฐานชัดเจนในรัชกาลใดของราชวงศ์จักรี

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


14.ช่างเมืองเพชรบุรี มีความโดดเด่นในงานประเภทใด

 1. งานแกะสลักหิน
 2. งานแกะสลักไม้
 3. งานปูนปั้น
 4. งานเครื่องปั้นดินเผา


15.แสงสีเหลือง เกิดจากการผสมของแสงสีอะไร

 1. แสงสีแดงกับสีเขียว
 2. แสงสีแดงกับสีเหลืองและสีน้ำเงิน
 3. แสงสีแดงกับสีเขียวและสีน้ำเงิน
 4. แสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน


ตัวอย่างข้อสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ >>>คลิก<<<


ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสอบเก่าของวิชา PAT 4 คือ การสอบ ความถนัดสถาปัตย์ และ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้าคณะในฝัน นอกจากลองทำข้อสอบแล้ว อย่าอ่านหนังสือ ฝึกมือวาดเขียน ให้เต็มที่ แค่นี้คณะที่อยากเรียนก็ไม่น่าไกลเกินเอื้อมแล้ว

ที่มาข้อมูล

 • https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/64558
 • https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/GAT-PAT/ตัวอย่างข้อสอบGAT-PAT(web)_64.pdf
 • https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/GAT-PAT/Data%20Pat4%201Y164.pdf
 • https://thaithainews.club/สทศ-เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ/#PAT_4
 • https://www.youtube.com/watch?v=kyQKh5M4Yss
 • https://www.facebook.com/archandartcenter/photos/10-ข้อ-รู้ก่อนสอบ-pat4ข้อ-7-โจทย์วาดภาพทัศนียภาพ-perspectiveตามที่โจทย์กำหนด-ข้อ/1369989266364292
 • https://www.dek-d.com/board/tcas/4009995/
 • https://tcaster.net