ระเบียบการ TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทย์ และ หลักสูตรเภสัช (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
1584 views | 03/11/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มีเปิดหลักสูตรปริญญาตรี ที่เป็นโครงการร่วม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร น้อง ๆ ที่สนใจเรียนมาตามมาเช็กคุณสมบัติ ในระเบียบการฉบับเต็มกันได้เลย เปิดรับสมัครแล้ว !ระเบียบการ TCAS66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทย์ และ หลักสูตรเภสัช (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)


สถานที่เรียน

ชั้นปีที่ 1 - 3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4 - 6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก


1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ 20 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

แบ่งกลุ่มการรับ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คุณสมบัติตามระบบการศึกษา ดังนี้

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

- คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic UKVI อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเปิดรับสมัคร

- ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์


กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ

**คุณสมบัติตามระบบการศึกษาของกลุ่มทื่ 2 และ 3 ดูที่ระเบียบการ**


เกณฑ์การพิจารณา

- สอบสัมภาษณ์

- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า

- ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์

- ตรวจร่างกาย


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร : 18 ต.ค. - 2 ธ.ค. 65 (ระบบปิดรับสมัคร 18.00 น.)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 ธ.ค. 65 


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

- ค่าสมัคร 600 บาท

ระเบียบการรับสมัคร >>Click2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ 10 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

แบ่งกลุ่มการรับ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

คุณสมบัติตามระบบการศึกษา ดังนี้

- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

- คะแนนเฉลี่ยรายวิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.50 อีก 1 วิชา และ คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 อีก 1 วิชา จากวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา

- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic UKVI อย่างน้อยระดับ 6.5 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันเปิดรับสมัคร


กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ

**คุณสมบัติตามระบบการศึกษาของกลุ่มทื่ 2 และ 3 ดูที่ระเบียบการ**


เกณฑ์การพิจารณา

- สอบสัมภาษณ์

- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า

- ตรวจร่างกาย


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร : 25 ต.ค. 65 - 13 ม.ค. 66 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 ม.ค. 66 

- สอบสัมภาษณ์ : 28 ม.ค. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 ก.พ. 66


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

- ค่าสมัคร 600 บาท

ระเบียบการรับสมัคร >>Click


เว็บไซต์สมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Clickมาติวเข้ม เตรียมความพร้อม ก่อนสอบกัน !

ขอแนะนำคอร์สเรียน ดังนี้

- เตรียมสอบเข้าคณะแพทย์รอบพอร์ต กับคอร์ส BMAT by Panya Society ฉบับเร่งรัด เจาะลึกข้อสอบครบทุก Part โดย ดร. จาก Top U ในสหรัฐอเมริกา คลิก 

- ติวเข้มพร้อมสอบกับคอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย เจาะลึกครบทุกทักษะ พร้อมเทคนิคทำ ข้อสอบได้ถูกต้องและทันเวลา คลิก