วิธีดูคะแนนสอบในระบบ VCOURSE
1000 views | 26/10/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   เช็คคะแนนสอบในระบบ VCOURSE รู้ผลการวิเคราะห์คะแนนว่า ทำข้อสอบได้ดีหรือไม่ เรื่องใดบ้างที่ทำคะแนนได้ดี เรื่องใดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเฉลยคำตอบในทุกพาร์ทวิธีดูคะแนนสอบในระบบ VCOURSE


ตรวจสอบคะแนน ด้วยการเข้าสู่ระบบ กรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วกดเข้าสู่ระบบเลือกที่ “คอร์สเรียนของฉัน”กดเลือกคอร์สที่ต้องการดูคะแนนสอบในกรณีที่คอร์สหมดอายุ

ให้กดเลือกคอร์สที่ต้องการรู้ผลคะแนน แล้วกด “ซื้อเลย”
กรณีคอร์สหมดอายุ ให้ติดต่อ inbox 

หากเป็นคอร์สที่ร่วมงาน EVENT เช่น สอบ PRE TEST

ที่ได้รับ CODE ส่วนลด 100% ให้เข้าคอร์สด้วยการใส่ CODE ส่วนลดเดิมซ้ำอีกครั้ง 


ใส่ CODE ที่ได้รับมาในช่อง “ส่วนลด” และกดใช้รหัส จากนั้นกด “สั่งซื้อ”
เข้าสู่หน้าตรวจสอบคะแนน ด้านซ้ายมือคือประเภทคะแนนสอบในแต่ละพาร์ท

กดเลือกดูคะแนนแต่ละพาร์ทได้ตามต้องการเลือกที่ “ผลลัพธ์” เพื่อตรวจสอบผลคะแนนวิธีการอ่านผลวิเคราะห์คะแนน


1. จำนวนข้อที่ตอบถูกทั้งหมด 56 ข้อ จากทั้งหมด 60 ข้อ

  สามารถเลือกดูได้ว่าแต่ละข้อ เลือกคำตอบอะไรไป สีเทาคือคำตอบที่เลือกไว้

2. เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ

3. คะแนนเปรียบเทียบจากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

 • บอกคะแนนของคุณ
 • ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด
 • ผลคะแนนต่ำสุด - สูงสุด

4. ระดับคะแนนที่ทำได้อยู่ในช่วงใด และเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำคะแนนได้ในระดับนั้นคือเท่าไหร่5. จำนวนข้อที่ตอบถูกจากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 

 • สีเขียว : ข้อที่ตอบถูก
 • สีแดง : ข้อที่ตอบผิด

6. รายละเอียดคำถามในข้อสอบแต่ละข้อ (สามารถเลือกดูได้ทุกข้อ โดยกดเลือกในตัวเลขตามลำดับข้อ)

7. คำตอบที่เลือกไว้ คือสีเทา

 • ตอบถูก จะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก
 • ตอบผิด จะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายผิด8. กราฟวิเคราะห์คะแนน ในข้อสอบที่วัดผลแต่ละด้าน

ตัวอย่าง

วัดผลข้อสอบทั้งหมด 4 ด้าน คือ นวัตกรรม, จัดการอารมณ์, พลเมือง, แก้ไขปัญหา

หัวข้อที่ทำคะแนนสอบได้ดี คือ 

 • นวัตกรรม
 • จัดการอารมณ์
 • พลเมือง

หัวข้อที่ทำคะแนนได้พอใช้ คือ

 • แก้ไขปัญหา

ระดับกราฟเอียงไปด้านไหนมาก หมายถึง ทำคะแนนในด้านนั้นได้ดีที่สุด

ระดับกราฟเอียงไปด้านไหนน้อย หมายถึง ทำคะแนนในด้านนั้นได้น้อยที่สุด


9. ระดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ จัดตามเกณฑ์สี

 • สีเขียว : ดี
 • สีเหลือง : พอใช้
 • สีแดง : ปรับปรุง


กราฟวิเคราะห์ผลคะแนนตามตัวอย่าง ผลคะแนนโดยรวม อยู่ในระดับดี ไม่มีด้านไหนที่ต้องปรับปรุง


   ผลวิเคราะห์คะแนนสอบในระบบ VCOURSE

ดูจบแล้ว รู้จุดอ่อน - จุดแข็งของตัวเองได้ทันที สามารถวางแผนติวต่อได้เลย

เลือกคอร์สเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการได้จาก VCOURSE ---> Click