รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว !
2326 views | 10/10/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

เริ่มแล้ว การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 โดยในระบบ TCAS เริ่มที่รอบ 1 Portfolio บทความนี้รวบรวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 1 Portfolio หลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ DEK66 เตรียมศึกษาระเบียบการไว้ได้เลย ปีนี้การพิจารณานอกจาก Portfolio บางมหาวิทยาลัยมีใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT ร่วมด้วย ไปศึกษาระเบียบการแต่ละที่ และเตรียมยื่นสมัครกันได้เลย 


รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว !


กำหนดการรับสมัคร TCAS66 รอบ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับได้อย่างอิสระ โดยจะเปิดรับตั้งแต่ช่วง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

สมัครทาง : สมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ สมัครด้วยตนเอง

ลงทะเบียน My TCAS : เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ทาง https://student.mytcas.com/

ประกาศผล ในระบบ My TCAS : 7 ก.พ. 66

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 7 - 8 ก.พ. 66

สละสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66


ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 Portfolio

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รอบที่ 1 Portfolio >>Click

หลักสูตรนานาชาติ รอบ Early Admission >>Click

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รอบที่ 1.1 >>Click

รอบที่ 1.2 >>Click

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, วิทยาลัยการชลประทาน >>Click

วิทยาเขตศรีราชา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา >>Click

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา >>Click

- มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2 >>Click

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ช่วงที่ 1 >>Click

ช่วงที่ 2 >>Click

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รอบ 1 Portfolio >>Click

รอบ Early Admission โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ >>Click

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง >>Click

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต >>Click

- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>Click

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : >>Click

- มหาวิทยาลัยบูรพา >>Click

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>Click

- มหาวิทยาลัยนเรศวร >>Click

- มหาวิทยาลัยพะเยา >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ >>Click

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>Click

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>Click

โครงการรอบที่ 1 Portfolio

โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ปิดรับสมัครแล้ว

- มหาวิทยาลัยนครพนม >>Click

- มหาวิทยาลัยทักษิณ >>Click

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ >>Click

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

Portfolio 1 >>Click

Portfolio2 >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก >>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย >>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา >>Click 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >>Click


ติดตามอัปเดตข่าวรับสมัคร TCAS66 ได้ทาง >> TCAS by VLEARN


รอบที่ 1 Portfolio ในปี TCAS66 หลายมหาวิทยาลัย มีกำหนดใช้คะแนน TGAT ประกอบการพิจารณาด้วย มาเตรียมตัวให้พร้อม รับมือข้อสอบใหม่ !

ขอแนะนำ คอร์สสรุปเข้มตะลุยข้อสอบ TGAT ครบทุกพาร์ท by ครูพี่ทาม์ย จัดเต็มสุดคุ้ม พร้อมเทคนิคขั้นเทพ ที่ช่วยให้ทุกคน…ทำได้ชัวร์ สมัครเรียนเลย https://vcourse.ai/courses/278


บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย