สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด BMAT TCAS63
3020 views | 10/10/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด BMAT ของปี TCAS63 น้อง ๆ สายแพทย์ ทันตะ ที่เตรียมจะใช้คะแนน BMAT ประกอบการยื่นเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ศึกษาสถิติคะแนนของแต่ละสถาบันไว้เลย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ฯ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ และ มศวสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด BMAT TCAS63การคิดคะแนนสอบ BMAT


- Part 1 และ 2 คะแนนเต็ม 9.0 (โดยต่ำสุด คือ 1 และสูงสุด คือ 9) ส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คะแนน โดยมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดเกณฑ์ไว้ประมาณ 5-6 คะแนน 

- Part 3 กรรมการมี 2 คน ให้คะแนน 2 แบบ คือ ส่วนที่ 1 ให้ตามเกณฑ์ตัวเลข 0-5 คะแนน (โดยต่ำสุด คือ 0 และสูงสุด คือ 5)

ส่วนที่ 2 ให้ตามเกณฑ์ตัวอักษร A, C, E (โดยต่ำสุด คือ E และ สูงสุด คือ A) จากนั้นได้คะแนนเท่าไหร่นำมาเฉลี่ย เช่น กรรมการคนหนึ่งให้คะแนน 3C อีกคนให้คะแนน 3A คะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 3B ติวเข้ม เตรียมความพร้อม ก่อนสอบหมอ

- เตรียมสอบเข้าคณะแพทย์รอบพอร์ต กับคอร์ส BMAT by Panya Society ฉบับเร่งรัด เจาะลึกข้อสอบครบทุก Part โดย ดร. จาก Top U ในสหรัฐอเมริกา คลิก 

- ติวเข้มพร้อมสอบกับคอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย เจาะลึกครบทุกทักษะ พร้อมเทคนิคทำ ข้อสอบได้ถูกต้องและทันเวลา คลิก 

COMPLETE CU-TEP by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP ครบสมบูรณ์ทุกพาร์ท พร้อมเนื้อหา เทคนิค แบบฝึก และข้อสอบเสมือนจริง ให้คะแนนเกิน 100 แบบไม่ยาก คลิก บทความที่เกี่ยวข้อง BMAT

ข้อสอบ BMAT มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

มหาวิทยาลัยในไทยที่ใช้คะแนน BMAT

BMAT Part 2 : Physics Chemistry Biology Math ออกเนื้อหาอะไรบ้าง
ที่มาข้อมูล

  • TCASterInterhttps://www.facebook.com/TCASterInter/posts/532061814398875/