ข้อสอบ IELTS แต่ละ Part วัดทักษะเด่นด้านไหน
804 views | 07/10/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

     กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS ต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ข้อสอบ IELTS แต่ละ Part วัดทักษะเด่นด้านไหน รู้ก่อนว่าข้อสอบวัดคะแนนส่วนไหน ช่วยให้ทำคะแนนได้มากขึ้น 
IELTS สำคัญยังไง ทำไมต้องสอบ

- สอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- คะแนน IELTS ใช้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทย และเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก

- ใช้เพื่ออบรมหรือการสมัครงาน ในบริษัททั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- ผู้ที่ต้องการย้านถิ่นฐานไปต่างประเทศ ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

- กรณีต้องแต่งงานกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS เพื่อทำวีซ่าแต่งงาน


ความต่างของการสอบ IELTS Academic VS General Training

1.  IELTS Academic

ค่าสมัครสอบ : ประมาณ 6,900 บาท

อายุคะแนน : 2 ปี

ความถี่การจัดสอบ : เปิดสอบหลายครั้ง/เดือน

การนำคะแนนไปใช้ : เรียนต่อปริญญาตรีขึ้นไป, สมัครงานที่ต้องยื่นคะแนน เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารในระดับที่ดี

ข้อสอบ Listening : ฟังบทสนทนา การพูดคุย และการบรรยาย

ข้อสอบ Reading : อ่านบทความวิเคราะห์,บทความวิชาการ

ข้อสอบ Writing : เขียนแสดงความคิดเห็น และอธิบายกราฟ, ตราราง

ข้อสอบ Speaking : สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ 


2. IELTS General Training

ค่าสมัครสอบ : ประมาณ 7,710 บาท

อายุคะแนน : 2 ปี 

ความถี่การจัดสอบ : เปิดสอบหลายครั้ง/เดือน

การนำคะแนนไปใช้ : เรียนต่อ, สมัครงาน, อบรม, ย้านถิ่นฐาน

ข้อสอบ Listening : ฟังบทสนทนา การพูดคุย และการบรรยาย

ข้อสอบ Reading : อ่านบทความสาระทั่วไป บทความด้านการทำงาน และข่าวสาร

ข้อสอบ Writing : เขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และการเขียนจดหมาย

ข้อสอบ Speaking :  สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ 


คอร์สเรียน IELTS ที่น่าสนใจ

IELTS Reading / Writing >> Click

IELTS Reading >> Click

IELTS Speaking >> Click

IELTS Vocabulary >> Click

IELTS Writing >> Click