ความต่างของการสอบ IELTS Academic VS General Training
502 views | 07/10/2022
Copy link to clipboard
P'Yok .
Content Creator

   เตรียมตัวสอบ IELTS ต้องรู้ข้อมูลการสอบแต่ละประเภทให้ดี ว่าต่างกันอย่างไร และต้องเลือกสอบให้ถูกประเภท ตรงตามความต้องการที่จะใช้ การสอบ IELTS สำคัญกับหลายรูปแบบ แต่ก็ต้องเลือกสอบให้ตรงประเภทการใช้งาน
IELTS สำคัญยังไง ทำไมต้องสอบ

- สอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- คะแนน IELTS ใช้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทย และเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก

-  ใช้เพื่ออบรมหรือการสมัครงาน ในบริษัททั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

-  ผู้ที่ต้องการย้านถิ่นฐานไปต่างประเทศ ต้องมีคะแนนสอบ IELTS ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

-  กรณีต้องแต่งงานกับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS เพื่อทำวีซ่าแต่งงาน


รายละเอียดการสอบวัดทักษะแต่ละพาร์ท


Listening 

   วัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษว่า สามารถจับประเด็นสำคัญได้ไหม เข้าใจข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ รวมทั้งตีความจุดประสงค์ของผู้พูดได้ไหม ซึ่งจะต้องฟังเสียงจากสำเนียงของเจ้าของภาษา 

 

Reading 

   วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษว่า สามารถอ่านและจับใจความสำคัญได้ไหม เข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหาได้ รวมทั้งวิเคราะห์จุดประสงค์ได้หรือไม่ วัดทักษะการทำความเข้าใจในการอ่านหลาย ๆ ด้าน

 

Writing 

   วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใจและเขียนได้ครบถ้วนหรือไม่ ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาได้ ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม รู้คำศัพท์หลากหลาย ตอบได้สมเหตุสมผล

 

Speaking

   สามารถพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายได้อย่างดี เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม รู้คำศัพท์หลากหลาย ไวยากรณ์ถูกต้อง สำเนียงถูกต้อง วิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาได้


คอร์สเรียน IELTS ที่น่าสนใจ

IELTS Reading / Writing >> Click

IELTS Reading >> Click

IELTS Speaking >> Click

IELTS Vocabulary >> Click

IELTS Writing >> Click