หลักสูตรที่มีคนสมัครมากที่สุด ใน TCAS รอบ 3 Admission
1055 views | 30/09/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   หลักสูตรที่มีผู้มัคร TCAS รอบ 3 Admission มากที่สุด ข้อมูลสำคัญที่บอกอัตราคู่แข่งได้ คณะไหนได้รับความนิยมและมีการแข่งขังสูงบ้าง พร้อมเปิดคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด เรื่องสำคัญที่เด็ก TCAS ต้องรู้TCAS รอบที่ 3 Admission 

 • เลือกได้ 10 อันดับ
 • เรียงตามลำดับความต้องการ
 • กสพท อยู่ในรอบนี้
 • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ตรง แต่รับสมัครผ่าน ทปอ.
 • มหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ ส่งสูตรคำนวณ ให้ ทปอ. ประมวลผล
 • ทปอ.ประกาศผลการติดเพียง 1 อันดับ คืออันดับสูงสุดที่สอบติด
 • ประมวลผล 2 ครั้ง (Double Sorting)
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS ในการประกาศผลครั้งที่ 1 และใช้ระบบ Auto Clearing ในการประกาศผลครั้งที่ 2
 • ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์


สมัครทาง

 • มหาวิทยาลัยเปิดรับเองทางเว็บไซต์


เกณฑ์การคัดเลือก

 • เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
 • ใช้คะแนนสอบกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • GPAX, TGAT, TPAT, A-Level


การยืนยันสิทธิ์

 • ประกาศผล มหาวิทยาลัย และในระบบ My TCAS
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ My TCAS
 • สละสิทธิ์ในระบบ My TCAS


ข้อมูลคะแนนเพิ่มเติม >> Click


ที่มาข้อมูล

 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบ3Admissionhttps://www.mytcas.com/news/announcement-233