สถิติยอดสมัครและการคัดเลือก TCAS รอบ Portfolio ย้อนหลัง 4 ปี
1047 views | 30/09/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   เปิดสถิติการสมัครและการคัดเลือก รอบ Portfolio ย้อนหลัง 4 ปี ข้อมูลสำคัญที่เด็ก TCAS ต้องรู้ เพื่อใช้ประเมินคู่แข่ง และนำกลับไปวางแผนเตรียมตัวเพิ่มโอกาสสอบติด

รายละเอียดในรอบ Portfolio

   TCAS รอบที่ 1 Portfolio เป็นรอบที่เน้นการโชว์ผลงานเด่น เน้นการสัมภาษณ์ ผลงานที่นำเสนอต้องตรงโจทย์และตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การทำ Portfolio จำนวนหน้าเยอะ แต่เนื้อหาไม่ตรงโจทย์ สามารถลดโอกาสสอบติดลงได้ 


การคัดเลือกรอบ Portfolio 

 • พิจารณาจากความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ของผู้สมัครในการรับเข้า
 • ไม่ใช้ข้อสอบกลาง (TGAT, TPAT และ A-Level)
 • ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (จำนวน 10 หน้า ไม่รวมปก)
 • อาจมีสอบความถนัดหรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับสาขากำหนด)
 • สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย และสมัครได้หลายที่
 • ใช้ GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน (บางโครงการ)
 • ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS


ช่วงรับสมัคร

 • ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม (แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด)


ช่องทางการสมัคร

 • มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง


การยืนยันสิทธิ์

 • ประกาศผล มหาวิทยาลัย และในระบบ My TCAS
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ My TCAS
 • สละสิทธิ์ในระบบ My TCAS


ข้อมูลการเตรียมตัวรอบ Portfolio >> Click

รายละเอียดคะแนนเพิ่มเติม >> Click


ที่มาข้อมูล

 • ข้อมูลสถิติการคัดเลือกรอบ1Portfoliohttps://www.mytcas.com/news/announcement-228