14 มหาวิทยาลัย กับสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้คะแนน TCAS รอบ 3 Admission ปี 65 มากที่สุด
1285 views | 30/09/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   เปิดคะแนนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 65 TCAS รอบ 3 Admission กับ 14 มหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสอบในรอบ 3 มากที่สุด รู้สถิติก่อนใคร วางแผนอนาคตได้ก่อน เตรียมรับมือกับคู่แข่งได้ก่อน อยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ประเมินโอกาสของตัวเองได้เลย TCAS รอบที่ 3 Admission รับตรงร่วมกัน

 • เลือกได้ 10 อันดับ
 • เรียงตามลำดับความต้องการ
 • กสพท อยู่ในรอบนี้
 • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ตรง แต่รับสมัครผ่าน ทปอ.
 • มหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ ส่งสูตรคำนวณ ให้ ทปอ. ประมวลผล
 • ทปอ.ประกาศผลการติดเพียง 1 อันดับ คืออันดับสูงสุดที่สอบติด
 • ประมวลผล 2 ครั้ง (Double Sorting)
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS ในการประกาศผลครั้งที่ 1 และใช้ระบบ Auto Clearing ในการประกาศผลครั้งที่ 2
 • ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์


การสมัคร

 • มหาวิทยาลัยเปิดรับเองทางเว็บไซต์


เกณฑ์การคัดเลือก

 • เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
 • ใช้คะแนนสอบกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • GPAX, TGAT, TPAT, A-Level


การยืนยันสิทธิ์

 • ประกาศผล มหาวิทยาลัย และในระบบ My TCAS
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ My TCAS
 • สละสิทธิ์ในระบบ My TCAS


ข้อมูลคะแนนเพิ่มเติม >> Cliclk


ที่มาข้อมูล

 • คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละหลักสูตรที่เปิดรับในรอบ3Admissionhttps://www.mytcas.com/news/announcement-232