คณะไหนบ้างที่ต้องใช้คะแนน A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
6379 views | 28/09/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

A-Level หรือเดิมคือ วิชาสามัญ สำหรับคณะสายวิทย์ มีวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้เลือกสอบ จำเป็นต้องสอบครบทุกวิชามั้ย ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาที่จะเข้า แต่ละสถาบันกำหนดใช้ไม่เหมือนกัน แต่สามารถบอกได้คร่าว ๆ ว่าคณะไหน ใช้คะแนนในรูปแบบใด คณะสายวิทย์สุขภาพ ส่วนใหญ่กำหนดใช้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ครบทั้ง 3 วิชา
คณะที่ใช้คะแนน A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ครบทั้ง 3 วิชา หลัก ๆ จะเป็นกลุ่มคณะสายวิทย์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- แพทยศาสตร์

- ทันตแพทยศาสตร์

- เภสัชศาสตร์

- สัตวแพทยศาสตร์

- พยาบาลศาสตร์

- สหเวชศาสตร์

- สาธารณสุขศาสตร์

- เทคนิคการแพทย์

- วิทยาศาสตร์กีฬา

- จิตวิทยา

- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

- วิศวกรรมศาสตร์

- เกษตร / อุตสาหกรรม


คะแนน A-Level ใช้ใน TCAS รอบไหนบ้าง

คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบ 2 โควตา รอบ 3 Admissionและรอบ 4 รับตรงเก็บตกสุดท้าย แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสมัครเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอ แต่ปัญหาหลักคือ บางคนไม่รู้ว่าคณะที่จะเข้า ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง


การกำหนดใช้คะแนน A-Level

- ใช้เป็นค่าน้ำหนัก ล้วน

ตัวอย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 

ใช้คะแนน A-Level ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิกสิกส์, เคมี, ชีววิทยา


- ใช้เป็นค่าน้ำหนักร่วมกับ TGAT/TPAT หรือ วิชาเฉพาะ

ตัวอย่าง กลุ่ม กสพท (แพทย์,ทันตะ,เภสัช,สัตวแพทย์)

ใช้คะแนน A-Level ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิกสิกส์, เคมี, ชีววิทยา + TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท

ตัวอย่าง คณะสหเวชศาสตร์

ใช้คะแนน A-Level ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิกสิกส์, เคมี, ชีววิทยา + TGAT


- มีกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

ตัวอย่าง กลุ่ม กสพท (แพทย์,ทันตะ,เภสัช,สัตวแพทย์)

เงื่อนไข A-Level 7 วิชา แต่ละวิชาต้องได้ 30 คะแนนขึ้นไป


     คณะไหนใช้วิชาอะไรบ้าง น้อง ๆ ต้องเช็คข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกในระเบียบการรับสมัคร หากโครงการที่น้อง ๆ สนใจ ยังไม่ออกประกาศระเบียบการสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูเกณฑ์จากเว็บไซต์หลักของทางมหาวิทยาลัยได้ หรือเกณฑ์การคัดเลือกของปีก่อน ๆ ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาสอบ แต่เกณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือหากมีการเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก จะมีประกาศออกมาให้น้อง ๆ ได้รู้ ได้เตรียมตัวก่อนการสมัครสอบแน่นอน


A-Level ฟิสิกส์ ข้อสอบออกอะไรบ้าง >>Click

A-Level เคมี ข้อสอบออกอะไรบ้าง >>Click

A-Level ชีววิทยา ข้อสอบออกอะไรบ้าง >>Click

A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ข้อสอบออกอะไรบ้าง >>Click


ติว เตรียม สอบ

เคมี A-LEVEL by ครูนาส คอร์สที่ช่วยพาน้อง ๆ ลุยศึก TCAS สรุปเนื้อหากระชับ คัดแต่เนื้อ ๆ เน้น ๆ ซื้อเลย!

เคมี A-LEVEL by ครูนาส Part 1 >> https://vcourse.ai/courses/202

เคมี A-LEVEL by ครูนาส Part 2 >> https://vcourse.ai/courses/203