เด็ก TCAS ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสอบ ไว้เท่าไหร่
492 views | 23/09/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เด็ก TCAS ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสอบ ไว้เท่าไหร่ เรื่องเงินก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็ก TCAS ทั้งการสมัครสอบแต่ละสนาม และ TCAS ทุกรอบมีค่าสมัคร สามารถประเมินได้คร่าว ๆ ก่อนได้ตามนี้ 

ค่าสมัครสอบข้อสอบกลาง

TGAT ความถนัดทั่วไป : ค่าสมัครสอบ 100 บาท

TPAT1 วิชาเฉพาะ กพสท : ค่าสมัครสอบ 800 บาท

TPAT 2 - 5 : วิชาละ 140 บาท

A-Level : วิชาละ 100 บาท

ไม่ต้องสมัครทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้ยื่นเข้าคณะ


ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์

ใช้คะแนน TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท + A-Level ไทย, สังคม, คณิต 1, อังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

- TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 800 บาท

- A-Level 7 วิชา 700 บาท

รวม 1,500 บาท


ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใช้คะแนน TGAT, TPAT 3

- TGAT 140

- TPAT 3 140

รวม 280 บาท


ข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัย (เผื่อมี)

ค่าสมัครสอบประมาณ 300 บาทขึ้นไป

บางสถาบันไม่มีค่าสอบวิชาเฉพาะ


ข้อสอบความถนัดทางด้านภาษา

TOEIC 1,800 บาท

TOEFL 6,700 บาท

IELTS 6,900 บาท

BMAT 8,500 บาท

TU-GET 500 บาท

CU-TEP 900 บาท


ค่าสมัคร TCAS แต่ละรอบ

รอบ 1 Portfolio : มหาวิทยาลัยกำหนดเอง ค่าสมัครคิดเป็นโครงการละประมาณ 300 บาทขึ้นไป

เผื่อค่าใช้จ่ายในการส่งรูปเล่ม Portfolio ส่งเอกสารทางไปรษณย์ไว้ด้วยนะ แต่โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยให้ส่งไฟล์ PDF


รอบ 2 โควตา : มหาวิทยาลัยกำหนดเอง ค่าสมัครคิดเป็นโครงการละประมาณ 300 บาทขึ้นไป


รอบ 3 Admission : สมัครทางเว็บไซต์ My TCAS

สมัครได้สูงสุด 10 อันดับ

อันดับที่ 1 = 150 บาท

อันดับที่ 2 - 4 อันดับละ 50 บาท

อันดับที่ 5 - 10 อันดับละ 100 บาท

สมัครครบ 10 อันดับ 900 บาท
รอบ 4 รับตรงอิสระ : มหาวิทยาลัยกำหนดเอง ค่าสมัครคิดเป็นโครงการละประมาณ 300 บาทขึ้นไปค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ มีค่าสมัครสอบ TGAT/TPAT, A-Level และค่าสมัครโครงการรับตรงรอบต่าง ๆ หากสมัครหลายรอบ สอบเผื่อหลาย ๆ คณะก็อาจจะต้องเตรียมเยอะหน่อย