เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCAS 66 เปิดรับ 15 โครงการ 16 คณะ 4 วิทยาลัย
1454 views | 01/09/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปล่อยเอกสารกำำหนดการ เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCAS 66 ออกมาให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดรับสมัคร โดยปีนี้ TCAS66 เปิดรับทั้งหมด 15 โครงการ 16 คณะ 4 วิทยาลัย น้อง ๆ ที่เตรียมจะไปเป็น #ทีมมศว มาเตรียมศึกษารายละเอียดทั้งหมดกัน ! เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCAS 66 เปิดรับ 15 โครงการ 16 คณะ 4 วิทยาลัย


ประเภทการรับในระบบ TCAS

1. TCAS รอบ 1 portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

- โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

- โครงการเด็กดีมีที่เรียน

- โครงการผู้พิการ

- โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

- โครงการหลักสูตรนานาชาติ

- โครงการผู้มีทักษะพิเศษ


2. TCAS รอบที่ 2 Quota

- โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

- โครงการนักกีฬา

- โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย

- โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

- โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย

- โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

- โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์

- โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์


3. TCAS 3 รอบ Admission 

- สมัครที่ระบบ Mytcas ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/


- หลักสูตรสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี ที่เปิดรับ (16 คณะ 4 วิทยาลัย)

- วิธีการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

- สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสมัคร (คำถาม-คำตอบ)

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ >>Click


ไม่ว่าน้อง ๆ จะยื่นคณะไหน ในรอบ TCAS ตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 ส่วนใหญ่จะมีกำหนดใช้คะแนน TGAT ในการพิจารณาเป็นหลัก มาเตรียมพร้อม เพิ่มคะแนนก่อนสอบกัน !! 

ขอแนะนำคอร์สติวเตรียมสอบ TGAT คอร์สตะลุยโจทย์ TGAT ภาษาอังกฤษ by ครูพี่ทาม์ย

https://vcourse.ai/courses/167