การยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
11517 views | 01/09/2022
Copy link to clipboard
พี่นัท นัททยา
Content Creator

เรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ TCAS และเป็นสิ่งที่ทำให้น้อง ๆ บางคนตกม้าตายไปไม่ถึงฝัน เพราะไม่เข้าใจในกฎกติกาเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ น้อง ๆ ตามพี่นัทมาเลยค่ะ ไปส่องดูให้รู้ว่า การยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง 

การยืนยันสิทธิ์ ใน TCAS66

การยืนยันสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ มีความหมายเหมือนกันคือ เมื่อน้องสอบติดในสาขาใด หรือรอบไหนก็ตาม น้องจะต้องเข้ามาในระบบ Clearing House เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์เลือกเรียนตามกฎ 1 คน 1 สิทธิ์ เช่น สอบติดรอบที่ 1 Portfolio จำนวน 3 ที่ ได้แก่ ม. มหิดล ม. ธรรมศาสตร์ และ ม. เกษตรศาสตร์ ซึ่งน้องต้องเลือกยืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อเพียงแค่ 1 ที่เท่านั้น นี่ถือเป็นหลักการบริหารจัดการสิทธิ์ของระบบ TCAS

ผู้สมัครที่ต้องเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์คือ ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ต้องการจะเข้าเรียนทุกหลักสูตร และผู้สมัครต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรไทย ต้องบริหารจัดการสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ยกเว้น ถ้าเป็นผู้สมัครต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องบริหารจัดการสิทธิ์

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ มีทั้งหมด 4 รอบ ๆ 2 วัน ดังนี้

· รอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์การสอบติดรอบ Portfolio วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66

· รอบที่ 2 ยืนยันสิทธิ์การสอบติดรอบ Quota วันที่ 4 - 5 พ.ค. 66

· รอบที่ 3 ยืนยันสิทธิ์การสอบติดรอบ Admission (จากการประกาศผลครั้งที่ 1) วันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 ส่วนการประกาศผลรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 น้องไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์แล้ว เพราะระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติ ตามที่น้องได้แจ้งไว้ตั้งแต่การขอประมวลผลครั้งที่ 2 (Auto Clearing)

· รอบที่ 4 ยืนยันสิทธิ์การสอบติดรอบ Direct Admission 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 13 – 14 มิ.ย. 66

- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 24 มิ.ย. 66

ในการยืนยันสิทธิ์ น้องจะต้องเข้าไปดำเนินการผ่านระบบในเว็บไซต์ mytcas ของ ทปอ. เท่านั้น และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว น้องจะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบต่อไป เช่น ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio ไปแล้ว น้องจะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบที่ 2, 3 และ 4 เว้นแต่น้องจะขอสละสิทธิ์

 

การสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ คือ การขอยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ทำไปแล้วในการ Clearing House ซึ่งในหนึ่งปีการศึกษาระบบกำหนดให้สละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อสมัครรอบต่อไปได้ โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบแล้ว ต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบ mytcas ของ ทปอ. เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่สมบูรณ์ และสามารถใช้สิทธิ์สมัครในระบบ TCAS รอบต่อไปได้

กำหนดการสละสิทธิ์ทำได้ 3 รอบ ๆ ละ 1 วัน ดังนี้

· รอบที่ 1 สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio วันที่ 9 ก.พ. 66

· รอบที่ 2 สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio หรือ Quota วันที่ 6 พ.ค. 66

· รอบที่ 3 สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์รอบ Admission (หลังการประกาศผลรอบแรก) วันที่ 27 พ.ค. 66 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน ในรอบที่ 1 หรือ 2 สามารถสละสิทธิ์ในรอบที่ 3 ได้) 

โดยระยะเวลาที่ ทปอ. เปิดให้สละสิทธิ์มีแค่ 1 วันเท่านั้น! (วันรุ่งขึ้นหลังจากปิดการยืนยันสิทธิ์) 

 

      หากน้องคนไหนยังยืนงงในดง TCAS สามารถปรึกษาพี่ ๆ ในทีม TCAS VLEARN ได้เลย หรือจะหาตัวช่วยใน VCOURSE ซึ่งมีคอร์สการวางแผนและการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยรองรับความสนใจ และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของน้อง ๆ มาปั้นกันให้สอบติด ในแบบที่เป็นตัวตนของเราได้เลย ใน Private Coaching คอร์สแนะนำการวางแผน TCAS แบบส่วนตัวรายบุคคล เพื่อพิชิตคณะและมหาวิทยาลัยในฝัน หรือคอร์สติวที่หลากหลาย จากติวเตอร์ชั้นนำในประเทศ ลองไปส่องกันเลย คลิก