เช็ก ! สถิติคะแนน 9 วิชาสามัญ ไทย-สังคม 5 ปีย้อนหลัง เพิ่มหรือลด ?
3606 views | 31/08/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     วิชาไทย-สังคม เป็นสองวิชาที่แทบทุกคณะ จะมีใช้คะแนนเพื่อประกอบการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 2, 3, และ 4 เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่เตรียมจะสอบ A-Level หรือชื่อเดิมคือ วิชาสามัญ สำหรับในวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา มาเช็ก ! สถิติคะแนน 9 วิชาสามัญ ไทย-สังคม 5 ปีย้อนหลัง เพิ่มหรือลด ? ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ไปดูกันว่าผลคะแนนเป็นอย่างไรบ้าง ! เช็ก ! สถิติคะแนน 9 วิชาสามัญ ไทย-สังคม 5 ปีย้อนหลัง เพิ่มหรือลด ?9 วิชาสามัญ ปี 2565

วิชาภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย : 48.746

สูงสุด : 82.00

ต่ำสุด : 2.00


วิชาสังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย : 39.502

สูงสุด : 82.00

ต่ำสุด : 4.00 

ค่าสถิติพื้นฐาน ปี 2565 >>Click 


9 วิชาสามัญ ปี 2564

วิชาภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย : 51.82

สูงสุด : 96.00

ต่ำสุด : 2.00


วิชาสังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย : 38.63

สูงสุด : 84.0

ต่ำสุด : 2.00

ค่าสถิติพื้นฐาน ปี 2564 >>Click


9 วิชาสามัญ ปี 2563

วิชาภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย : 52.53

สูงสุด : 92.00

ต่ำสุด : 4.00


วิชาสังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย : 34.18

สูงสุด : 88.00

ต่ำสุด : 4.00

สถิติคะแนน ปี 2563 >>Click

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน ปี 2563 >>Click


9 วิชาสามัญ ปี 2562

วิชาภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย : 51.65

สูงสุด : 94.00

ต่ำสุด : 2.00


วิชาสังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย : 38.86

สูงสุด : 90.00

ต่ำสุด : 4.00

สถิติคะแนน ปี 2562 >>Click

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน ปี 2562 >>Click


9 วิชาสามัญ ปี 2561

วิชาภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย : 56.52 

สูงสุด : 98.00

ต่ำสุด : 0.00


วิชาสังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย : 36.59

สูงสุด : 88.00

ต่ำสุด : 4.00

สถิติคะแนน ปี 2561 >>Click

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน ปี 2561 >>Click


จากสถิติคะแนนจะเห็นได้ว่า 5 ปีย้อนหลัง ในส่วนค่าคะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทยลดลง ส่วนวิชาสังคมศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น น้อง ๆ ที่อยากเตรียมพร้อมรับมือ ข้อสอบใหม่ อัปคะแนนได้ก่อนใคร กับวิชา A-level​​ ภาษาไทย-สังคมศึกษา สมัครเรียนเลย https://vcourse.ai/courses/220