"สรุป Present continuous tense สูตรลัดเข้าใจง่าย "
2868 views | 22/11/2021
Copy link to clipboard
Hathaichanok Yimchan
Content Creator

หลักการใช้ Grammar : Present Continuous Tense 

เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับ หลักการไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ จะไม่พูดถึงเรื่อง Tense เลยก็ไม่ได้ Tense คือการผันกริยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เรารู้ว่าประโยคนั้นๆ พูดถึงเรื่องในเวลาใด เช่น เรื่องอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ซึ่งในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 Tenses  ใน Article นี้เราจะมาทำความเข้าใจ หลักการใช้ Present Continuous Tense แบบเข้าใจง่าย


Present Continuous Tense คืออะไร?

Present Continuous Tense คือ Tense ที่กล่าวถึงปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น และยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 

หลักโครงสร้างประโยค Present Continuous Tense คือ

 S. + is / am / are + V ing

ประธาน + กริยา ช่อง 1 + ing 


Present Continuous Tense มีหลักการใช้ อย่างไร? 

หลักการทำความเข้าใจแบบง่ายๆ คือ แปล is / am / are กับ Verb1. + ing หรือ กริยาที่มีความหมายว่า “กำลัง” โดยมีหลักการใช้ดังนี้


1. ใช้ประโยคนี้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่ หรือกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ 

สังเกตว่าอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่น 

 • Now / Right now ตอนนี้
 • At the moment ขณะนี้ 
 • At this time ณ.ขณะนี้

ตัวอย่างประโยคคำถาม

 • Hey! What are you doing right now?

เฮ้! คุณกำลังทำอะไรตอนนี้

ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

 • I am driving at the moment.

ตอนนี้ฉันกำลังขับรถ

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • They aren’t going to school at this time, they are learning from home.

พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนในช่วงเวลานี้, พวกเขาเรียนหนังสือที่บ้าน


2. ใช้ประโยคนี้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อันใกล้ (จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน)

สังเกตว่าอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่น 

 • This evening 
 • Today 
 • Tomorrow
 • Tonight 
 • This weekend
 • Next week
 • Next month 
 • Next Year

ตัวอย่างประโยคคำถาม

 • Are you eating at home tonight?

คุณจะทานข้าวที่บ้านคืนนี้ใช่ไหม

 ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

 • I am going to study in the US next month. 

     ฉันกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาเดือนหน้า

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • They aren’t moving to New York next year.

พวกเขาจะไม่ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์คปีหน้า


3. ใช้กับเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ตัวย่างเช่น 

She keeps talking about how she loves cooking all the time. 

เขาพูดตลอดเวลาเกี่ยวกับการทำอาหารคือสิ่งที่เขาชอบ

 >>ผู้พูดแสดงอาการหรือการกระทำที่ทำบ่อยๆ


Jason is always complaining about others.

เจสันชอบบ่นเรื่องคนอื่นตลอด

 >>ผู้พูดแสดงอาการหรือการกระทำที่ทำเป็นประจำ


Present continuous tense ตัวอย่างประโยคคำถาม และ ประโยคแสดงการอุทาน

 • A; Look! Storm is coming.

ดูนั่นสิ พายุกำลังจะมา

 • B: We are running out of time!

พวกเรากำลังจะไม่มีเวลาแล้ว 

 • A: Where are you going? 

คุณกำลังจะไปที่ไหน

 • B: I am rushing over to the hospital right now!

ตอนนี้ฉันกำลังรีบไปโรงพยาบาลอยู่!


ตอนนี้เราน่าจะพอเข้าใจความหมาย และ หลักการใช้ Present Continuous Tense กันบ้างแล้ว ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะ 

ที่มาข้อมูล

 • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68559/-blo-laneng-lan-