มหาวิทยาลัยในไทยที่ใช้คะแนน BMAT
2172 views | 15/08/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     น้อง ๆ ที่สนใจคณะสายแพทย์ อีกหนึ่งผลคะแนนที่ต้องรู้จักคือ BMAT เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำผลคะแนน ยื่นสอบเข้าเรียนในคณะสายแพทย์ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) ได้ โดยมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน BMAT ส่วนใหญ่จะเปิดรับใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio สำหรับ BMAT 66 (รอบการสอบวันที่ 18 ตุลาคม 2565) ไปดูกันว่า มหาวิทยาลัยในไทยที่ใช้คะแนน BMAT มีที่ไหนบ้างมหาวิทยาลัยในไทยที่ใช้คะแนน BMATหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์

- คณะแพทยศาสตร์ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

- คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

- คณะแพทยศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

- คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โปรแกรม iBSc/MD) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์รังสิต ม.รังสิต


หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

- คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล

- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (สองภาษาอังกฤษ/ไทย) ม.ธรรมศาสตร์

- คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

- คณะทันตแพทยศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


หลักสูตรเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก) ม.ขอนแก่น มาเตรียมพร้อมติวเข้ม อัปคะแนนก่อนสอบกัน

คอร์ส BMAT by Panya Society

เตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ ด้วยข้อสอบ BMAT ฉบับเร่งรัด ครบทุก Part วิเคราะห์ข้อสอบ + ตะลุยโจทย์ กับติวเตอร์ขั้นเทพ ดร. จาก Top U ในสหรัฐอเมริกา >>Click


หรือสร้างทางเลือกเพิ่มกับวิชา IELTS คอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย

ติวเข้มพร้อมสอบ IELTS เจาะลึกครบทุกทักษะ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบได้ถูกต้องและทันเวลา >>Clickบทความเกี่ยวกับ BMAT

ข้อสอบ BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

กำหนดการสมัครสอบ BMAT 2022
ที่มาข้อมูล

  • https://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/