ทีมจุฬา อินเตอร์ ห้ามพลาด!! รวมคณะ สาขาที่ใช้คะแนน "SAT”
1196 views | 26/07/2022
Copy link to clipboard
P' Mook
Content Creator

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการสอบ SAT Math และ SAT Eng กันแน่นอน วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ ไปดูกันว่า คณะและสาขาไหนบ้างของหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้คะแนน SAT ประกอบการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ และต้องมีคะแนนถึงเท่าไรกันบ้าง


 


1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ISE) สาขา Robotics AI / NANO / ADME / AERO / ICE / CHPE ใช้ะแนน SAT Math 620 ขึ้นไป

2. หลักสูตรจิตวิทยานานาชาติ (JIPP) ใช้ะแนน SAT Math + Eng รวมกัน 1100 ขึ้นไป

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (PGS) ใช้ะแนน SAT Math + Eng รวมกัน 1200 ขึ้นไป

4. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (EBA) ใช้ะแนน SAT Math 650 ขึ้นไป

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการการสื่อสาร (BCM) ใช้ะแนน SAT Math + Eng รวมกัน 980 ขึ้นไป แต่คะแนน SAT Eng ต้องมากกว่า 450 คะแนน

6. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ (B.F.A.) (COMMDE) ใช้ะแนน SAT Math 490 ขึ้นไป

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) ใช้ะแนน SAT Math + Eng รวมกัน 1270 ขึ้นไป

8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขา BBTECH เทคโนโลยีชีวิภาพ ใช้ะแนน SAT Math 490 ขึ้นไป และ SAT Eng 450 ขึ้นไป

สาขา BSAC เคมีประยุกต์ ใช้ะแนน SAT Math 490 ขึ้นไป และ SAT Eng 500 ขึ้นไป

9. นวัตกรรมบูรณาการ (BASCII) ใช้ะแนน SAT Math 600 ขึ้นไป และ SAT Eng 500 ขึ้นไป

10. สถาปัตยกรรม (INDA) ใช้ะแนน SAT Math 570 ขึ้นไป

12. คณะอักษรศาสตร์ BALAC ใช้ะแนน SAT Eng 480 ขึ้นไป

 

               สำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าอินเตอร์ จุฬาฯ เห็นเงื่อนไขของคะแนน SAT แล้ว อย่าเพิ่งถอดใจนะคะ เหมือนจะสูง แต่สูงแค่ไหน ก็ไม่สูงเกินไปกว่าความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของน้อง ๆ แน่นอนค่ะ 


ที่มา - https://www.chula.ac.th/academics/programs/international-programs/