เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ IELTS Writing
1013 views | 19/07/2022
Copy link to clipboard
พี่นัท นัททยา
Content Creator

     ข้อสอบ IELTS Writing คือ การทดสอบการเขียน ในการสอบแบบ Academic จะมีเวลาให้ 60 นาที และมีข้อสอบทั้งหมด 2 Tasks ดังนี้

     Task 1 ให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับกราฟต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น Pie Chart ไดอะแกรม หรือตาราง โดยเป็นการวัดระดับความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลและการอธิบายเปรียบเทียบข้อมูล ข้อสอบส่วนนี้น้อง ๆ ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 150 คำ ซึ่งควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที

     Task 2 ให้เขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อทั่วไป อาจจะเป็นการอธิบาย บรรยาย เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล โดยต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 250 คำ ซึ่งควรใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที
เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing

     เกณฑ์การให้คะแนนในพาร์ตนี้แบ่งเป็น 4 ด้าน และให้ความสำคัญในแต่ละด้านเท่ากัน คือ 25% 

ได้แก่

 

1. Task Response (TR)

วัดการตอบให้ตรงกับคำถาม ทำตามคำสั่งของโจทย์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ตอบนอกเรื่องหลุดประเด็น พร้อมเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และเขียนจำนวนคำครบตามกำหนดในแต่ละ Task

 

2. Coherence and Cohesion (CC) 

วัดลำดับการเล่าเรื่อง การร้อยเรียงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกันทั้งบทความ มีการใช้ Transitions Words อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

 

3. Lexical Resources (LR)

วัดการเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน สะกดคำถูกต้อง ตรงตามบริบทและมีความหลากหลาย แสดงออกถึงความสามารถและศิลปะในการเลือกใช้คำ

 

4. Grammatical Range and Accuracy (GRA) 

วัดความสามารถด้านไวยกรณ์ ความถูกต้องเหมาะสม มีการใช้รูปแบบประโยคและโครงสร้างทางภาษาที่หลากหลาย

นอกจากเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องระวังและเกณฑ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีผลต่อการให้คะแนน Writing ด้วย นะคะ เช่น จะถูกหักคะแนน หากเขียนจำนวนคำน้อยกว่าที่กำหนด ในแต่ละ Task ระวังการเขียนหลุดออกนอกประเด็น หรือเรื่องของลายมือ ที่ต้องเขียนให้ชัดเจนสามารถอ่านออกได้ง่าย ไม่อย่างนั้น เขียนดีแค่ไหน ก็อาจตกม้าตาย เพราะคนตรวจอ่านลายมือไม่ออกนะคะ

 

     เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เห็นเกณฑ์การให้คะแนนแล้วคิดว่าไหวมั้ย ซึ่งคำตอบเดียวที่ควรตอบคือ “ไหวครับ ไหวค่ะ” ตั้งใจและทุ่มเทให้เกินเบอร์ เพื่อคะแนนที่เกินแบนด์กันนะคะ

     แต่หากใครอยากได้ที่ปรึกษา พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Writing ของตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบ IELTS Writing แบบล็อกเป้าคะแนน สู่แบนด์ที่ต้องการ ทาง VCOURSE ของเรา ได้รวบรวมติวเตอร์ชั้นนำไว้ให้น้อง ๆ แล้ว ใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่า