ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (ออนไลน์)
882 views | 23/06/2022
Copy link to clipboard
P' Mook
Content Creator


วันจัดกิจกรรม : 22 - 24 ก.ค. 2565 (ไป-กลับ)

เปิดรับสมัคร : 13 มิ.ย. 65 - 08 ก.ค. 65

จำนวนรับ : 250 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม : 15 ก.ค. 65

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม : กิจกรรมออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


รับเฉพาะน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ ม.5 และ ม.6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เท่านั้น น้องๆที่สนใจ รีบสมัครด่วนๆ เพราะค่ายเราเต็มไวมากกกกก ในค่ายจะให้น้องๆได้ทดลองเรียนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร #สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวเอง ว่าใช่ใช่ไหม ค่ายสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใบประกาศนียบัตรส่งให้ถึงหน้าบ้าน


ใบประกาศนียบัตรสามารถนำมาสมัครเรียนในหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ แบบ exclusive สุดๆ


Facebook : Department of Electrical Engineering - Silpakorn University

Link สมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7nwiL8tTTJYSQjB102QnB1p6G6P4F9uk9VexWUKNA4Yu1Rw/viewform

ที่มาข้อมูล

  • DepartmentofElectricalEngineering-SilpakornUniversity