งบน้อยอยากเรียนมหาวิทยาลัย มีทางออก
745 views | 23/06/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   เรียนดี แต่ไม่มีเงินเรียนต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีในสังคม เด็กหลายคนขาดโอกาสด้านการศึกษาต่อ เพราะคำว่าไม่มีเงิน ที่ทำให้อนาคตด้านการศึกษาหยุดลง เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของหลายครอบครัว สำหรับเด็กที่เรียนดีแต่เจอปัญหานี้อยู่ มาดูทางออกของปัญหากันงบน้อยอยากเรียนมหาวิทยาลัย มีทางออก


ทุนมหาวิทยาลัย   

          

   มหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนจะมีเปิดโครงการทุนการศึกษา ให้สำหรับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือต้องการรับการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย รับทุนภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถ และผลการเรียนตามเกณฑ์ จึงจะได้รับการพิจารณาและมีโอกาสได้รับคัดเลือก ซึ่งมีทั้งทุนเรียนฟรี 100% ทุนเรียนฟรี 50% ซึ่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองครึ่งหนึ่ง และยังมีทุนรูปแบบอื่นอีกมากมายให้เลือกสมัคร ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับคนที่ขาดความพร้อมด้านการเงิน


ทุนเอกชน

   

   บริษัทเอกชนหลายที่จะมีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องสมัครเข้ารับการพิจารณา ตามเกณฑ์ที่กำหนดในเงื่อนไขของแต่ละที่ พิจารณาจากผลการเรียนดี มีความสามารถ รวมทั้งทุนจากแข่งขันประกวดรางวัล โดยจะมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา มีทั้งเงินรางวัลเป็นก้อน และทุนสนับสนุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญา ทุนประเภทนี้ค่อนข้างได้มายากกว่าทุนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ เพราะต้องแลกมาด้วยการแข่งขันที่สูง แต่ก็เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มโอกาสการเรียน

 

สิทธิช่วยเหลือค่าเล่าเรียน บุตรข้าราชการ

          

   ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ จะได้สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นการช่วยเหลือไม่เต็มจำนวนค่าเทอม ต้องจ่ายเองด้วยจำนวนหนึ่ง เช่น สิทธิช่วยค่าเล่าเรียน 50% ต่อเทอมการศึกษา รัฐช่วยครึ่งหนึ่งเราจ่ายเองครึ่งหนึ่ง การเบิกเงินคืนในส่วนที่ออกเอง ต้องนำใบเสร็จและเอกสารยอดค่าเทอมไปขอเบิกเงินคืนย้อนหลัง เปอร์เซ็นต์เงินช่วยเหลือต่อเทอมการศึกษาของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากัน ต้องดูรายละเอียดในสิทธิที่ผู้ปกครองเรามีให้ดี


สอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ

         

   คนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศแต่งบไม่พอ สามารถขอรับทุนเรียนต่อต่างประเทศได้หลายช่องทาง เช่น ทุนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทุนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ หรือทุนเรียนฟรีจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศเป็นผู้ให้โอกาส หรือทุนภายในประเทศที่มาจากบริษัทเอกชนและรัฐบาลไทย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เป็นต้น 


          เงื่อนไขส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้ว มีทั้งกำหนดให้ทำงานต่อในบริษัทเจ้าของทุน รวมทั้งทำงานในประเทศที่เป็นเจ้าของทุนนั้น ๆ จนครบกำหนด ส่วนทุนจากประเทศไทย ส่วนใหญ่เรียนจบแล้วต้องกลับมาทำงานเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในหน่วยงานต่าง ๆ หรือเข้าไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทุนในลักษณะนี้เหมาะกับคนที่เรียนดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องมีทักษะภาษาที่ดี 


ทำงานหารายได้เรียนเอง


   ทำงานหาเงินเรียนเอง วิธีนี้ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ต้องจัดเวลาเรียนกับการทำงานให้ลงตัว ต้องทนกับความกดดันทั้งสองด้าน ถ้าเกิดทำงานแล้วแต่ยังหาเงินชำระไม่ทัน แนะนำให้ทำเรื่องผ่อนผันหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ