คะแนน GPAX เยอะ ให้ประโยชน์อย่างไร
1223 views | 23/06/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   มีคะแนน GPAX เยอะ เพิ่มโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายรูปแบบ เพราะ GPAX นำมาใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS หลายรอบ การตั้งใจเรียนมีเกรดที่ดีติดตัว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ควรละเลย เพราะมีผลกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย


        

คะแนน GPAX เยอะ ให้ประโยชน์อะไรบ้าง


ผ่านด่านเกณฑ์ขั้นต่ำ สมัครได้หลากหลาย เพราะเกรดดี


   การรับสมัครในระบบ TCAS มีเกณฑ์คะแนนที่ต่างกัน มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบการแต่ละคณะออกมา โดยส่วนใหญ่คะแนน GPAX มักจะถูกกำหนดในคุณสมบัติเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ การมีคะแนน GPAX ที่ดีติดตัว จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางที่ดี มีโอกาสที่หลากหลาย สมัครได้หลายสาขาวิชา โดยเฉพาะน้อง ๆ สายวิทย์ ที่สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว


สมัครได้หลายรอบ เพราะทางเลือกเยอะ


   TCAS เปิดรับสมัครหลายรอบ ในแต่ละรอบคะแนน GPAX ยังถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก การมี GPAX เยอะนอกจากสมัครได้หลายสาขาวิชา ยังสมัครได้หลายรอบ ถ้าพลาดรอบไหนไป ก็ยังสมัครรอบต่อไปได้อีก สามารถลุ้นติดได้หลายรอบ 


มีลุ้นเป็นเด็กทุน


   งบน้อย โอกาสเลือกเรียนจำกัด เพราะติดปัญหาเรื่องค่าเทอมที่สูงเกินไป เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ความพร้อมด้านการศึกษาต่อลดลง แต่ถ้าเกรดดี ยังมีโครงการทุนการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถ ได้รับโอกาสในการเรียนต่อได้ โดยเป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ซึ่งมีทั้งเรียนฟรี 100% เรียนฟรี 50% เป็นต้น ใครที่รู้ตัวว่าขาดทุนทรัพย์ แต่อยากเรียนต่อ ถ้ามีผลการเรียนดี ก็สามารถสมัครเข้าคัดเลือกได้


มีลุ้นติดรอบ Portfolio


   รอบนี้กำหนดเกณฑ์ GPAX สูง ถ้าคะแนนดีความสามารถปัง โอกาสลุ้นติดสูงมาก เรียกได้ว่าเป็นรอบของการคัดคนเก่งมีความสามารถ และการแข่งขันสูงมาก เพราะผู้สมัครทุกคนล้วนมีคุณสมบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สูงอยู่แล้ว