ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 (ออนไลน์)
661 views | 09/06/2022
Copy link to clipboard
P' Mook
Content Creator


วันจัดกิจกรรม : 01 - 03 ก.ค. 2565 (ไป-กลับ)

เปิดรับสมัคร : 30 พ.ค. 65 - 17 มิ.ย. 65

จำนวนรับ : 250 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 24 มิ.ย. 65 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สถานที่จัดกิจกรรม : กิจกรรมออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


รับเฉพาะน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ ม.5 และ ม.6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เท่านั้น น้องๆที่สนใจ รีบสมัครด่วนๆ เพราะค่ายเราเต็มไวมากกกกก ในค่ายจะให้น้องๆได้ทดลองเรียนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร #สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวเอง ว่าใช่ใช่ไหม ค่ายสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใบประกาศนียบัตรส่งให้ถึงหน้าบ้าน


ใบประกาศนียบัตรสามารถนำมาสมัครเรียนในหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ แบบ exclusive สุดๆ


Facebook : Department of Electrical Engineering - Silpakorn University

Link สมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtWmpkmifxjG06wGHwgZJIXjnrxQSoM7qTDdk8z9EzisUiw/viewform

ที่มาข้อมูล

  • DepartmentofElectricalEngineering-SilpakornUniversity