วิชาเคมี A-Level ข้อสอบออกอะไรบ้าง รูปแบบและจำนวนข้อสอบ
2121 views | 31/05/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

     ข้อสอบ A-LEVEL คือข้อสอบกลางที่ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ เดิมคือวิชาสามัญ แต่ปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม วันนี้เรามาดูในส่วนของ วิชาเคมี A-Level ข้อสอบออกอะไรบ้าง รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ไปดูกัน

สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 -17 ข้อ

- อะตอมและสมบัติของธาตุ

- พันธะเคมี

- แก๊ส

- เคมีอินทรีย์

- พอลิเมอร์


สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ

- ปริมาณสัมพันธ์

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- สมดุลเคมี

- กรด–เบส

- เคมีไฟฟ้า


ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 – 4 ข้อ

- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

- โมล

- สารละลาย


ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที


รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย 5 ตัวเลือก 75 คะแนน 30 ข้อ

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) 25 คะแนน 5 ข้อ

รวม 35 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนนเคมี A-LEVEL by ครูนาส คอร์สที่ช่วยพาน้อง ๆ ลุยศึก TCAS สรุปเนื้อหากระชับ คัดแต่เนื้อ ๆ เน้น ๆ ซื้อเลย!

เคมี A-LEVEL by ครูนาส Part 1 >> https://vcourse.ai/courses/202


เคมี A-LEVEL by ครูนาส Part 2 >> https://vcourse.ai/courses/203