อัปเดตการเปลี่ยนแปลง ! TCAS 66 สำหรับรอบ Portfolio
1615 views | 17/05/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     สำหรับ TCAS 66 ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้น้อง ๆ ได้อัปเดตข้อมูลกันอีกแล้ว โดยเฉพาะรูปแบบข้อสอบที่มีการปรับเปลี่ยน ต่างไปจากปีที่ผ่านมา สำหรับน้อง ๆ ที่มุ่งอยากเตรียมเข้ารอบแรก อย่างรอบ Portfolio ก่อน มีข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง มาอัปเดตข้อมูลกันได้เลย !อัปเดตการเปลี่ยนแปลง ! TCAS 66 สำหรับรอบ Portfolio1. รอบพอร์ต มีแนวโน้มเปิดรับที่นั่งเพิ่มขึ้น !

เนื่องด้วยกระแสตอบรับที่ดีมาก ปีที่ผ่านมาในรอบ Portfolio มีน้อง ๆ ให้ความสนใจยื่นสมัครกันมากขึ้น และทางฝั่งมหาวิทยาลัย ก็ได้เด็กที่ตั้งใจอยากเข้าศึกษา เป็นเด็กที่มีศักยภาพสูง ผลงานดี ทำให้ในปี TCAS66 หลายมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มเปิดรับที่นั่งในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


2. TGAT และ TPAT สามารถใช้ในรอบพอร์ตได้

น้อง ๆ ที่เตรียมจะยื่นในรอบ Portfolio เตรียมตัวเลย เพราะในปี TCAS66 ไม่ใช่แค่ยื่นผลงานเท่านั้น แต่จะมีการนำคะแนน TGAT และ TPAT มาใช้ในรอบนี้ด้วย เพราะเป็นข้อสอบวัดความถนัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ว่าจะใช้เกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง


3. สามารถส่งรูปเล่ม Portfolio แบบอัปโหลดไฟล์

ในรูปแบบเดิมปีที่ผ่าน ๆ มา การส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพิจารณา ส่วนใหญ่จะให้ปริ้นเป็นรูปเล่มออกมา แต่ในปี TCAS66 น้อง ๆ สามารถส่งรูปเล่ม Portfolio แบบอัปโหลดไฟล์ เข้าระบบของมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นรูปเล่มออกมาให้เสียเงิน ! ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ในระเบียบการรับสมัคร


4. ผลงานที่ทำในห้องเรียน เป็นพอร์ตได้

ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้น้อง ๆ ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมด้านนอกได้ จึงได้มีปรับให้สามารถนำผลงานต่าง ๆ ที่ทำในห้องเรียน มานำเสนอลงเป็น Portfolio ได้ ไม่จำกัดเฉพาะต้องเป็นผลงานแข่งขันอย่างเดียว