โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 321
737 views | 17/05/2022
Copy link to clipboard
P' Mook
Content Creator


วันจัดกิจกรรม : 05 มิ.ย. 2565 (ไป-กลับ)

เปิดรับสมัคร : 09 - 22 พ.ค. 65

จำนวนรับ : 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร : -

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ค่าใช้จ่าย : -

สถานที่จัดกิจกรรม : Convention Hall 1-3 อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(แจ้งวัฒนะ)

จัดโดย : สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


“Be Creative Programming Challenges in Digital Industry : ท้าทายความคิดสร้างสรรค์สู่การเขียนโปรแกรมอย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัล” 


เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

หากน้องๆ มีความฝันอยากเป็นวิศวกรในสายงานด้านไอที ที่ติดอันดับอาชีพยอดนิยมในยุคนี้ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้พัฒนาระบบการทำงาน วางแผนกระบวนการต่างๆ รวมถึงการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการนำเสนอโรงงานที่ทันสมัย มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเจาะลึกกับเส้นทางอาชีพ การเรียน การสอน ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น


Facebook : PIM Career Academy

Link สมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSs-1omo0Kj6qJgJ4wpbIJ6mOlrynL3HXgw0KAS4Pf6tBJnQ/viewform

ที่มาข้อมูล

  • PIMCareerAcademy