อยากเป็นเด็กทุนมหาวิทยาลัย เตรียมตัวอย่างไร
1961 views | 10/05/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   อยากเรียนต่อด้วยการเป็น เด็กทุนมหาวิทยาลัย มาดูวิธีที่จะเพิ่มโอกาสติดมากขึ้น มีเคล็ดลับการเตรียมตัวล่วงหน้ามาฝาก เพื่อโอกาสที่มากขึ้นในการได้รับคัดเลือกเป็นเด็กทุนอยากเป็นเด็กทุนต้องเริ่มต้นอย่างไร


ทำเกรดให้ดี เพื่อคะแนน GPAX ผ่านเกณฑ์คัดเลือก

   โครงการทุนเปิดรับจริง แต่กำหนดเกรดขั้นต่ำ! ไม่ผ่านเกณฑ์ก็หมดสิทธิ์ลุ้น ฉะนั้นต้องวางแผน สะสมเกรดระหว่างเรียนให้เกรดออกมาดี เตรียมไว้ยื่นคะแนนในอนาคต


เข้าประกวดเอาประสบการณ์ 

   ผลงานจากการเข้าประกวดเพื่อคว้ารางวัล สามารถต่อยอดการเรียนได้ หลายเวทีเปิดโอกาสมอบทั้งรางวัล และทุนการศึกษาในการเรียนต่อ เป็นอีกช่องทางที่จะคว้าโอกาสเส้นทางการเรียนได้


วางแผนเก็บผลงาน

   วางแผนเก็บผลงานใส่ Portfolio ให้ดี เพื่อใช้ยื่นให้กรรมการพิจารณา เกรดดีอย่างเดียวไม่ใช่ที่สุดของการคัดเลือก ผลงานผ่าน Portfolio สามารถเพิ่มโอกาส เรียกคะแนนความน่าสนใจ ให้กรรมการคัดเลือกเป็นเด็กทุนได้


ศึกษาข้อมูลการเป็นเด็กทุน

   อยากเป็นเด็กทุนต้องศึกษาให้ครอบคลุม เตรียมพร้อมทุกด้าน เช่น เกรดต้องดี มีผลงานทั้งการประกวดและกิจกรรมที่โดดเด่น เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือก เพื่อยืนยันทักษะที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ ใช้เรียกคะแนนจากกรรมการ เพิ่มโอกาสได้ทุนมากขึ้น


เตรียมตัวเองให้มีคุณสมบัติ ตรงตามโครงการทุนที่สนใจ

   รู้ตัวเร็วว่าสนใจเรียนด้านไหน ให้พยายามทำกิจกรรมในประเภทนั้น เพื่อเก็บสะสมผลงานไว้ เช่น เข้าประกวด ทำกิจกรรม ฝึกงานหาประสบการณ์ ศึกษาและฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้น เพื่อสร้างผลงานไว้ใช้ต่อในการยื่นสมัครทุน


เลือกสมัครให้ทัน

   สุดท้าย! ต้องรู้ปฏิทินการเปิดรับสมัครและสมัครให้ทัน รวมทั้งรู้ข้อมูลในระเบียบการ เพื่อเตรียมความพร้อม และคาดคะเนคู่แข่ง