รวมสถาบันที่ประกาศลดเกณฑ์คะแนน GAT/PAT, วิชาสามัญ รอบที่ 3 Admission ปี 65
1031 views | 10/05/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

TCAS65 รอบที่ 3 Admission ปีนี้มีหลายสถาบัน ทยอยประกาศปรับลดเกณฑ์คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ ที่เป็นเกณฑ์คะแนนหลักในการพิจารณาการยื่น น้อง ๆ หลายคนที่กำลังจะยื่นสมัคร มาเช็กอัปเดตกันอีกรอบ เพื่อประกอบการยื่นได้ มีสถาบันไหนออกประกาศมาบ้าง ไปดูกัน ! รวมสถาบันที่ประกาศลดเกณฑ์คะแนน GAT/PAT, วิชาสามัญ รอบที่ 3 Admission ปี 65


สถาบันที่มีประกาศประลดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สาขาวิชา) >>Click


- ม.ธรรมศาสตร์ 

ระเบียบการเต็ม >>Click 

ประกาศปรับลดคะแนน วิชาสามัญ >>Click


- ม.เกษตรศาสตร์ 

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ >>Click 


- ม.มหิดล

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ >>Click


- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ >>Click 


- ม.ศิลปากร

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ >>Click


- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับคะแนน GAT/PAT >>Click


- ม.แม่ฟ้าหลวง

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน วิชาสามัญ >>Click


- ม.เชียงใหม่

ระเบียบการเต็ม >>Click

ประกาศปรับลดคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ >>Click 


รวมระเบียบการ TCAS65 รอบที่ 3 Admission ทุกมหาวิทยาลัย >> https://www.vlearn.world/education/view/369

รวมสถาบันที่ประกาศคะแนนสูง-ต่ำ รอบ 3 ADMISSION ย้อนหลังปี 63-64 >> https://www.vlearn.world/knowledge/view/390