ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566
7534 views | 06/05/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 มาแล้ว เดิมคือวิชาสามัญ แต่ปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใ้ช้ และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีให้เลือกสอบ 6 ภาษา และวิชา A-Level นี้ยังคงสอบด้วยกระดาษ


ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

เลือกสอบด้วยกระดาษเท่านั้น


รับสมัครสอบ

วันที่ 1 - 10 ก.พ. 66 


พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ

วันที่ 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 66


สอบ A-Level

วันที่ 18 - 20 มี.ค. 66 

ประกาศผลสอบ 17 เม.ย. 66