ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566
3357 views | 06/05/2022
Copy link to clipboard
P PAN
Content Creator

ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 ออกมาแล้วววว ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ จาก GAT เป็น TGAT จาก PAT เป็น TPAT มีการการยุบรายวิชาบางวิชาเพื่อลดการสอบที่ซ้ำซ้อน ตัวข้อสอบก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอบ เพิ่มการประยุกต์ใช้มากขึ้น รวมถึงวิธีการสอบ เพิ่มการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความทันยุคทันสมัย และรวดเร็วต่อการตรวจข้อสอบ


ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 

เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์


รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท

- ช่วงเดือน ก.ย. 65

- สอบด้วยกระดาษ


รับสมัครสอบ TGAT/TPAT 

(ยกเว้น TPAT 1)

- รับสมัครสอบ 1 - 10 พ.ย. 65 (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือ คอมพิวเตอร์)

- รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งว่าง 14 - 20 พ.ย. 65 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)

- พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ 24 พ.ย. - 12 ธ.ค. 65


สอบ TGAT/TPAT

(ยกเว้น TPAT 1)

- สอบวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 65

- ประกาศผลสอบ สอบด้วยคอมพิวเตอร์ 15 ธ.ค. 65

- ประกาศผลสอบ สอบด้วยกระดาษ 7 ม.ค. 66


สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท

- สอบวันที่ 17 ธ.ค. 65