รู้จักสิทธิ์ในระบบ TCAS มีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ และ สละสิทธิ์
4690 views | 06/05/2022
Copy link to clipboard
พี่นัท นัททยา
Content CreatorTCAS คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของ Generation การศึกษาในยุคนี้ ที่ว่ากันว่าเป็นระบบที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสให้แก่น้อง ๆ ในการเลือกเรียนสาขาที่ชอบ สถาบันที่ใช่ ด้วยระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ ที่เรียกว่า Clearing House ตามหลักการ 1 คน 1 สิทธิ์ ดังนั้นคำว่า “สิทธิ์” ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ ที่จะช่วยทำให้น้อง ๆ เข้าใจในสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น ทำให้เข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด ลองมาดูกันว่า สิทธิ์ในระบบ TCAS มีอะไรบ้าง จะได้ใช้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน


 

1. มีสิทธิ์

คำว่ามีสิทธิ์อย่างโน้น มีสิทธิ์อย่างนี้ หลายคนที่เป็นชาว TCAS มือใหม่อาจจะงง แล้วสิทธิ์ที่บอกว่าเรามี มันมีอะไรบ้าง


1.1   สิทธิ์สมัคร

หมายถึงน้อง ๆ ที่อยากจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันในระบบ TCAS สามารถมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์สองแบบคือ แบบแรก Unlimited สมัครได้แบบไม่จำกัดจำนวนสาขา ไม่จำกัดสถาบัน โดยน้อง ๆ สามารถไปสมัครตรงกับมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ / สาขา ได้ตามความต้องการ จะสมัครกี่สถาบันก็ได้ ในรอบ 1 Portfolio, รอบที่ 2 Quota และ รอบที่ 4 Direct Admission และสิทธิ์ในแบบที่สองคือ สิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกแบบ Limited คือเลือกได้แบบจำกัดจำนวนอันดับตามกำหนดของ ทปอ. ใน TCAS รอบที่ 3 Admission


1.2   สิทธิ์สอบติด

หมายถึงการที่น้อง ๆ ไปสมัครรับการคัดเลือกแล้วสามารถสอบติด มีชื่ออยู่ในการประกาศผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์สองแบบเช่นกันคือ แบบแรกน้อง ๆ จะสามารถติดแบบ Unlimited คือสอบติดกี่ที่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของน้อง ๆ โดยการสอบติดหลายที่นั้นจะไม่มีการตัดสิทธิ์กันเอง เช่นสอบติดรอบ 1 จุฬาฯ ก็สามารถติดรอบ 1 ของธรรมศาสตร์ ศิลปากร หรือมหิดลพร้อม ๆ กันไปอีกก็ได้ ซึ่งแบบนี้จะเกิดขึ้น TCAS รอบ 1, 2 และ 4 กับอีกแบบคือสิทธิ์ในการสอบติดแบบติดได้ 1 ที่ (ได้รับการประกาศผลในอันดับสูงสุดที่สอบติด) จะเกิดขึ้นในระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน


1.3   สิทธิ์เลือกเรียน

ข้อนี้ล่ะคือหัวใจของระบบ TCAS นั่นคือสิทธิ์เลือกเรียนตามกฎเหล็กของระบบ คือ กฎ 1 คน 1 สิทธิ์ หมายถึงไม่ว่าน้อง ๆ จะสอบติดกี่สาขา กี่ที่ กี่สถาบันก็ตาม น้องจะต้องเข้ามาในระบบ Clearing House ของ TCAS เพื่อใช้สิทธิ์เลือกเรียนได้เพียงแค่ 1 ที่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่งอันเป็นการไปกีดกันสิทธิ์ของคนอื่น ซึ่งรายละเอียดของสิทธิ์ในข้อนี้จะอยู่ในหัวข้อต่อไป


 

2. ยืนยันสิทธิ์ / ใช้สิทธิ์

2 คำนี้ มีความหมายเหมือนกันคือ เมื่อน้องสอบติดในสาขาใด หรือรอบไหนก็ตาม น้องจะต้องเข้ามาในระบบ Clearing House เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์เลือกเรียนเพียงแค่ 1 ที่เท่านั้น ซึ่งกฎ 1 คน 1 สิทธิ์ เริ่มใช้ในขั้นตอนนี้นั่นเอง เช่น สอบติดรอบที่ 1 Portfolio 4 ที่ ได้แก่ที่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร และศิลปากร ในความเป็นจริง แม้น้องจะสอบติด แต่น้องไม่สามารถที่จะไปเรียนพร้อมกันทั้ง 4 สถาบันที่น้องสอบติดได้ แบบ 4 สถาบันใน 1 ร่างเดียวและเวลาเดียวกัน น้องต้องเลือกศึกษาต่อเพียงแค่ 1 ที่ ซึ่งหลักการ TCAS จะมี 2 ทางเลือกคือ


2.1 ยืนยันสิทธิ์ / ใช้สิทธิ์

หมายถึงการที่น้องแสดงความจำนงว่าเลือกเรียนที่นี่ โดยเข้าไปดำเนินการผ่านระบบในเว็บไซต์ mytcas.com ของ ทปอ. เท่านั้น การยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ได้ส่งผลต่อระบบ TCAS ดังนั้นถึงไปยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว น้องต้องมายืนยันสิทธิ์กับ ทปอ. ด้วย และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว น้องจะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบต่อไป เช่น ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio ไปแล้ว น้องจะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบที่ 2, 3 และ 4 เว้นแต่น้องจะขอสละสิทธิ์ (ซึ่งจะอธิบายต่อในหัวข้อต่อไป) 

 

2.2 ไม่ยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์

หมายถึงการที่น้องสอบติดแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาที่สอบติด น้องก็เลือกไม่ยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ น้องจะสามารถไปสมัครแข่งขันต่อใน TCAS รอบต่อไปได้ทันที โดยไม่โดนตัดสิทธิ์หรือต้องมาทำเรื่องสละสิทธิ์ที่สอบติดใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่า 1 สิทธิ์ที่น้องมี ยังไม่ถูกใช้ น้องจึงสามารถไปลุยต่อในรอบต่อไปได้เลย โดยน้องจะไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ใช่สิทธิ์จำนวนกี่ครั้งกี่สถาบันก็ได้ เอาตามที่น้องสะดวกใจเลยจ้า (การไม่ยืนยันสิทธิ์กับการสละสิทธิ์ ความหมายไม่เหมือนกัน)


   

3. สละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ คือ การขอยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่น้องได้ทำไปแล้วในระบบ Clearing House ของ TCAS และทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น! โดยน้องสามารถเข้ามาดำเนินการได้ในเว็บไซต์ mytcas หลังจากยืนยันสิทธิ์ในระบบไปแล้ว และ TCAS 65 เป็นต้นไป ได้ปรับหลักเกณฑ์การสละสิทธิ์ให้เหลือเพียงแค่ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 Quota และเมื่อสละสิทธิ์แล้ว น้องจะได้รับการคืนสิทธิ์ให้สามารถไปสมัคร TCAS รอบต่อไปได้


กำหนดการสละสิทธิ์ทำได้ 2 ช่วงเวลา

- ช่วงแรก รอบ Portfolio (สสะสิทธิ์ที่ติดรอบ Portfolio)

- ช่วงสอง รอบ Quota (สละสิทธิ์ที่ติดรอบ Portfolio หรือ Quota)

โดยระยะเวลาที่ ทปอ. เปิดให้สละสิทธิ์มีแค่ 1 วันเท่านั้น! (วันรุ่งขึ้นหลังจากปิดการยืนยันสิทธิ์) 


        เมื่อรู้จักสิทธิ์ทั้งหมดของระบบ TCAS แล้ว ที่นี้ถึงเวลาที่น้อง ๆ จะต้องเตรียมวางแผนให้ดีว่าจะทำอย่างไร ให้กฎ 1 คน 1 สิทธิ์นี้ เป็นประโยชน์ เป็นโอกาส และเป็นอนาคตของน้อง ๆ ได้ และหากไม่รู้จะวางแผนอย่างไร TCAS รอบไหนใช่เราที่สุด และเมื่อใช่แล้ว จะทำอย่างไรที่ทำให้ตัวเองได้รับการประกาศชื่อใน TCAS รอบนั้น กับสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ฝัน VLEARN พร้อมเป็นทั้งคู่มือและเครื่องมือให้แก่น้อง ๆ ชาว TCAS ทุกคนค่ะ ติดตามเราไปพร้อม ๆ กับที่เรา...ติดตามพวกคุณนะคะ

 

พี่นัท นัททยา