TCAS รอบที่ 1 Portfolio สอบติดก่อนใคร
1717 views | 20/04/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator


TCAS รอบที่ 1 Portfolio สอบติดก่อนใคร

ใช้ Portfolio โชว์ผลงานเด่น เน้นการสัมภาษณ์

 

Portfolio คือเครื่องมือสื่อสารบอกเล่าถึงความสนใจ ความชอบ ความถนัด ความสามารถ ความเป็นเลิศของน้อง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าดึงดูดเข้าคณะ/สาขา

 

หลักการ

 • ใช้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ในการรับเข้า
 • ไม่ใช้ข้อสอบกลาง (TGAT, TPAT และ A-Level)
 • ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (จำนวน 10 หน้า ไม่รวมปก)
 • อาจมีสอบความถนัดหรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับสาขากำหนด)
 • สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย และสมัครได้หลายที่
 • ใช้ GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน (บางโครงการ)
 •  ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS


ช่วงรับสมัคร

ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม

แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด


สมัครทาง

มหาวิทยาลัยเปิดรับเองทางเว็บไซต์


เกณฑ์การคัดเลือก

เน้นความสามารถที่โดดเด่น พิจารณาจากผลงาน


ตัวอย่างประเภทของโครงการที่เปิดรับ

เน้นเกรด คุณสมบัติพิเศษ

ส่วนใหญ่จะคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย กิจกรรมโดนเด่นที่เกี่ยวข้อง และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการจะมองถึงทัศนคติของเราว่าเหมาะสำหรับคณะไหม

 • โครงการเด็กเรียนดี
 • โครงการช้างเผือก
 • โครงการจริยธรรม
 • โครงการบุตร/ทายาท

 

เน้นผลงาน การประกวด ความสามารถ

การคัดเลือกจะเน้นดูจากจากผลงาน การประกวด การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือทางมหาวิทยาลัยอาจจะมีโจทย์ให้ พร้อมแนบผลงานอื่น ๆ ไปด้วย หรือมีคะแนนสอบตามที่คณะต้องการ เช่นแพทย์ ต้องมีคะแนน BMAT, IELTS, TOEFL เป็นต้น และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ บุคลิกแนวคิดที่เหมาะจะเรียนในคณะ

 • โครงโอลิมปิก
 • โครงการความสามารถพิเศษ กีฬา ดนตรี
 • โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
 • โครงการความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขา

 

การยืนยันสิทธิ์

 • ประกาศผล มหาวิทยาลัย และในระบบ My TCAS
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ My TCAS
 • สละสิทธิ์ในระบบ My TCAS


          โครงการรอบพอร์ตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเยอะมาก แต่ละโครงการ คุณสมบัติไม่เหมือนกัน หลายคนมุ่งมั่นที่จะผลิตพอร์ตให้อลังการงานสร้าง แต่นั่นยังไม่ใช่อาวุธเด็ดที่ใช้ปราบคู่แข่ง หรือชนะใจกรรมการ แล้ว Portfolio ต้องเป็นแบบไหนมาดูกัน รวมเทคนิคการทำ Portfolio >> https://www.vlearn.world/search/subcategory/76