สอบเข้าหมอ...ทางนี้เลย! 5 เส้นทางพิชิตคณะแพทย์
1247 views | 21/03/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

การสอบแข่งขันเข้าคณะแพทย์ ใคร ๆ ก็รู้ว่าการแข่งขันนั้นสูงมาก แต่ไม่ได้มีแค่ทางเดียว มีหลายรอบ หลายเส้นทางให้น้อง ๆ ได้เลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเอง สอบเข้าหมอ...ทางนี้เลย! 5 เส้นทางพิชิตคณะแพทย์
การแข่งขันสูง แต่หากตั้งใจ ไปถูกทาง เป้าหมายก็ไม่ไกลเกินฝัน


เส้นทางของคนมีความสามารถพิเศษ

ผลงานของคณะแพทย์นั้น จะไม่ใช่การใช้ผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ อย่างเดียว แต่หมายถึงผลงานด้านความสามารถทางวิชาการ จิตสาธารณะ การวิจัย และการสะสมคะแนนสอบต่าง ๆ ที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ เช่น โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ


TCAS รอบที่ 1 Portfolio

  • มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ 
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ มีคะแนนวัดระดับทางภาษา และเกรด
  • คะแนนที่ต้องมี เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, BMAT


เส้นทางของคนในพื้นที่

รอบนี้เป็นโอกาสของเหล่านักเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน, โครงการแพทย์เพื่อชุมชน, โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม, กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน, กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ โควตาภาค, โครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น เปิดรับทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแพทย์ เป็นโอกาสที่ดีเพราะโครงการเหล่านี้คู่แข่งน้อย เพราะจำกัดคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ และบางโครงการยังมีทุนสนับสนุนการเรียนอีกด้วย


TCAS รอบที่ 2 โควตา, ทุน

  • โอกาสของนักเรียนตามภูมิภาค โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน, กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน, กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ, โครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น
  • ใช้คะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP, BMAT, วิชาสามัญ, GAT/PAT หรือ วิชาเฉพาะ กสพท บางที่มีสอบตรงของมหาวิทยาลัย


เส้นทางหลักในการแข่งขัน

กสพท จะเปิดรับนักเรียนเข้าสู่คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับในระบบ TCAS รอบที่ 3 ถือเป็นช่องทางหลักเลยก็ว่าได้ เพราะรับนักเรียนทั่วไป จำนวนรับเยอะ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลาง และที่สำคัญ แพทย์ กสพท นี้ ไม่จำกัดแผนการเรียน เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทุกสาย รวมไปถึงเด็กซิ่ว หรือผู้ที่จบป.ตรี ที่อายุไม่เกิน ได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันกันในสนามนี้ การแข่งขันค่อนข้างสูง


TCAS รอบที่ 3 กสพท

  • รับนักเรียนทั่วไป จำนวนรับเยอะ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลาง และที่สำคัญ แพทย์ กสพท ไม่จำกัดแผนการเรียน เปิดโอกาสให้ทุกสาย รวมถึงเด็กซิ่ว หรือผู้ที่จบป.ตรี ที่อายุไม่เกิน
  • คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท และ วิชาสามัญ 7 วิชา


เส้นทางเก็บตก ยังพอมีลุ้น

TCAS รอบที่ 4 แอบลุ้น

  • ต้องรอลุ้นที่นั่งเหลือ ว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนหลุดมาเปิดรอบ 4 ไหม
  • เกณฑ์การคัดเลือกใช้แบบรอบ 3 หรือ รอบ 2


เส้นทางของคนอยากเป็นหมอต้องได้เป็น

รับตรงเอกชน

  • นอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การสอบเข้าแพทย์ ไม่มีคำว่าง่าย ไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชน สอบวัดความรู้เหมือนกันหมด วิชาที่สอบ เน้นไปทางด้านวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา