อยากเป็นหมอ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
2484 views | 16/03/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

      อยากเป็นหมอ แค่ความฝันและความรู้ที่จะนำไปสอบอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมจะทำอาชีพนี้ด้วย อย่างไรบ้างไปเช็กกันเลยอดทนและเสียสละ 

     นอกจากการเรียนแพทย์จะต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงยาวนานแล้ว การทำงานก็ไม่ได้สบายเช่นกัน เพราะแพทย์ต้องถือชีวิตคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จึงมีคำกล่าวว่า แพทย์ คือ ผู้ที่พร้อมจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น คนเป็นแพทย์คือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง


ช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด 

      การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ สังเกตในทุกความผิดปกติของร่างกายคนไข้


ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 

      แพทย์ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติสัมปชัญญะ ผสมผสานกับองค์ความรู้เพื่อช่วยชีวิตผู้คน


ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

      พื้นฐานของมนุษย์ที่อยู่อาศัยร่วมกันคือความเห็นอกเห็นใจและเมตตาต่อกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เป็นแพทย์


มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และร่างกายมนุษย์ 

      การแพทย์นั้นจะทำให้คุณได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของร่างกายมนุษย์ และการเชื่อมโยงกันของอวัยวะและระบบต่างๆ และสิ่งใดบ้างที่จะช่วยรักษาหรือทำลายระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การแพทย์ถือเป็นการเปิดโลกมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ให้ผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง


ขยัน เรียนเก่ง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

      การเรียนแพทย์ ต้องอาศัยความทุ่มเทอย่างมาก เพราะต้องจดจำและเข้าใจทุกอย่างในเวลาไม่กี่ปีของชีวิตนักเรียนแพทย์แม้จะเรียนจบแล้วก็ยังต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอ เพื่อที่จะได้เข้าใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามทันการเปลี่ยนแปลง และนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาเป็นตัวช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น


มีความรับผิดชอบสูง 

      เมื่อคนไข้มาฝากชีวิตกับแพทย์แล้ว แพทย์ต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย เพราะความรับผิดชอบนั้น คือความเป็นความตายที่จะตัดสินชีวิตผู้ป่วยได้เลย


ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ 

      เมื่อการทำงานของแพทย์ คือ ความเป็นความตายของคนไข้ ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคนไข้ สำหรับแพทย์แล้วเรื่องการขาดจริยธรรมเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก