อยากเรียนหมอ ! แชร์เทคนิคการเตรียมตัว รู้ไว้ได้ใช่แน่ (PART 2)
1530 views | 14/03/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     หลังจากที่ได้เรียนรู้ PART 1 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าสู่เส้นทางแพทย์ ไปแล้ว ก็มาต่อกันที่ PART 2 ที่จะเล่าถึงเทคนิค เคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนหมอ เห็นเส้นทางแพทย์ชัดขึ้น จะมีอะไรบ้าง มาดูและไปเตรียมตัวพร้อมกัน ! อยากเรียนหมอ ! แชร์เทคนิคการเตรียมตัว รู้ไว้ได้ใช่แน่ PART 2 : เทคนิค เคล็ดลับสู่เส้นทางแพทย์


1. จัดลำดับวิชาสำคัญ สอบเข้าหมอ

     ทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าหมอ มีความสำคัญทั้งหมด เราจะต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างดี อย่างในรอบ กสพท ที่เป็นการรับรอบใหญ่ของสายแพทย์ มีการใช้คะแนนคือ วิชาสามัญมีสัดส่วนคะแนนถึง 70% แต่ ! แต่ละวิชามีค่าน้ำหนักที่ต่างกัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ คณิตศาสตร์1 14% อังกฤษ 14% วิทยาศาสตร์ 28% (ฟิสิกส์ 9.33% เคมี 9.33% ชีวะ 9.33% คิดคะแนนรวมกัน 3 วิชา) ไทย 7% สังคม 7% รวมเป็น 70% จาก 100% จะเห็นว่าถ้าเราทำวิชาคณิตศาสตร์ได้ 1 ข้อ จะมีค่าคะแนนสูงกว่า ภาษาไทย 1 ข้อ ซึ่งหากน้องเน้นอ่านวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ หรือ อังกฤษ ก็จะเป็นอีกเทคนิคช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนง่ายขึ้น 


ส่วนวิชาเฉพาะ กสพท ก็สำคัญมาก เพราะมีใช้คะแนนในรอบที่ 2 - 4 เราก็ควรเน้นอ่านและฝึกทำโจทย์ให้มาก ไม่ว่าเราจะยื่นในรอบไหนก็ตาม เพราะเป็นส่วนคะแนนสำคัญในการพิจารณาเช่นกัน


2. เน้นทุ่มวิชาถนัดก่อน

     อีกหนึ่งเทคนิคให้น้อง ๆ ได้ลองไปปรับใช้ เชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีวิชาที่ชอบ และถนัดกันอยู่ อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ หรือถ้าใครไม่มีวิชาที่ชอบ อาจจะใช้วิธีการสังเกตตัวเอง วิชาที่อ่านเนื้อหาแล้วทำความเข้าใจได้ง่าย หรือฝึกทำโจทย์แล้วได้คะแนนดี ให้เน้นทุ่มวิชานั้น ๆ ไปเลย อ่านและฝึกทำโจทย์ให้ได้เยอะ ๆ วางแผนการเก็บคะแนนแต่ละวิชาเลย วิชาที่จะเน้นทุ่มเก็บคะแนนให้ได้เยอะ ๆ หรือคะแนนเต็มไปเลย และวิชาที่ไม่ถนัดควรต้องได้คะแนนเท่าไหร่ เผื่อให้เห็นถึงโอกาสการสอบติดให้ได้


3. จำลองการสอบ เช็กจุดอ่อนตัวเอง

     อีกหนึ่งจุดสำคัญคือ การทำข้อสอบให้ทันเวลา หลายคนพลาดคะแนนเพราะทำข้อสอบไม่ทัน ข้อสอบมีทั้งรูปแบบปรนัย และอัตนัย เราควรจะคำนวณเวลาในการทำให้ดี ปรนัยบางข้ออาจเป็นข้อยาก ต้องใช้เวลาในการคำนวณนาน เราต้องประเมินตัวเองเลยว่าจะใช้เวลากับการทำข้อสอบส่วนไหนนาน เพื่อปรับการทำข้อสอบให้ทันเวลา วางแผนให้ดี ฝึกจับเวลา แล้วลองทำข้อสอบให้เหมือนกำลังลงสอบจริงเลย เพื่อเช็กจุดอ่อนของตัวเอง


อีกเทคนิคที่แนะนำคือ ทำข้อสอบในส่วนที่ยากก่อน หรือ ส่วนที่คิดว่าจะใช้เวลาในการคิดคำตอบนาน เพราะตามหลักสมอง ถ้าเราเริ่มทำส่วนที่ยากให้เสร็จก่อน การทำสิ่งต่อไปจะง่ายและสำเร็จเร็วขึ้น ให้น้อง ๆ ลองปรับมาใช้กับการทำข้อสอบได้ แน่นอนว่าถ้าเรายิ่งฝึกซ้อมการทำข้อสอบได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะพลาดก็จะทำให้มีน้อยลงด้วย


4. เสริมสกิล เรียนพิเศษ

     การเรียนพิเศษ เป็นอีกเรื่องที่หลายคนมีมุมมองหลากหลาย ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้คือ เราต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าเราสามารถอ่านเนื้อหา เก็บความรู้ได้ทั้งหมดทันเวลาไหม ถ้าทันต้องเรียนเสริมสกิลอะไรเพิ่มไหม หรือถ้าไม่ทันเราจะมีแผนสำรองอย่างไร ?


ทางเลือกในการเรียนพิเศษ แน่นอนว่าสิ่งที่จะได้คือ เนื้อหาที่จะถูกคัดกรอง วิเคราะห์เจาะลึก และคัดเป็นพิเศษ สำหรับการเตรียมไปสอบโดยเฉพาะ โดยสอนจากผู้ที่มีประสบการณ์ ที่อยู่ในแวดวงเนื้อหาการสอบโดยตรง นอกจากนั้นอาจจะมีเสริมพวกเทคนิคการจดจำ การทำความเข้าใจ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาได้ไวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าการอ่านเนื้อหาเองโดยตรง


บางวิชาที่คิดว่าเนื้อหาเยอะ อ่านไม่ทัน สถาบันเรียนพิเศษ ก็จะมีพวกคอร์สสรุปเนื้อหาก่อนสอบ ตะลุยโจทย์ก่อนสอบ ที่จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้แล้ว เราสามารถลงเรียนเพื่อเก็บเนื้อหา ก็สามารถร่นยะยะเวลาในการอ่านหนังสือ หรือทำโจทย์ทั้งหมดไปได้ และมีเวลาไปเตรียมพร้อมในส่วนอื่น ๆ มากขึ้น หรืออย่างวิชาเฉพาะแพทย์ ที่ไม่ได้มีเนื้อหาที่สอนโดยตรงในโรงเรียน เราจะต้องไปหาความรู้เอง หาหนังสืออ่านเอง ถ้าใครมองว่าเนื้อหาที่หาเองยังไม่แน่นพอ ก็สามารถไปเรียนเสริมในสถาบันเรียนพิเศษได้


โดยทั้งหมดการเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเรากลับมาอ่านทบทวน และทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าเรียนเสร็จจบแล้ว ทิ้งไปเลย เหมือนว่าเราได้เรียนเสริมในจุดนี้พอแล้ว อย่างน้อยหลังเรียนจบ 1 คลาส ควรกลับมาทบทวนให้ได้ในวันเดียวกัน ไม่ทิ้งไปเลยแล้วค่อยมาทบทวน การทบทวนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุด และจะทำให้น้อง ๆ ไปสู่เส้นทางแพทย์ได้ชัดขึ้น

Tags