สัมภาษณ์ออนไลน์ เตรียมตัวอย่างไรให้เป๊ะ
2358 views | 09/03/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     ในยุค New Normal และในช่วงสถานการณ์โควิด หลายสถาบัน หลายคณะ ในการรับในระบบ TCAS เริ่มปรับมาใช้การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าไม่ต่างกันมากกับการสัมภาษณ์ทั่วไป หรือไม่ต้องเตรียมตัวอะไร ซึ่งการสัมภาษณ์ออนไลน์จริง ๆ มีข้อแตกต่างอยู่ บางเรื่องเราอาจมองข้าม และไม่เห็นความสำคัญ และไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม จนเกิดข้อผิดพลาดได้ ตามมาเช็กเตรียมกันว่า การสัมภาษณ์ออนไลน์เราจะต้องเตรียมตัว และเตรียมพร้อมด้านไหนบ้าง ! 1. สถานที่เงียบ ไร้สิ่งรบกวน

     สถานที่สัมภาษณ์ควรอยู่ในพื้นที่เงียบ ไม่มีสิ่งรบกวน หากอยู่ในพื้นที่คนเดียวได้ ควรอยู่คนเดียว เพราะเราต้องมีสมาธิกับการสัมภาษณ์ให้มาก ไม่วอกแวก จดจ่อกับกรรมการสัมภาษณ์ตลอด และสถานที่ก็ควรมีแสงสว่างที่เหมาะสม เห็นหน้าตัวเองชัดเจน


2. เทคนิค - อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งาน

ก่อนถึงวันสัมภาษณ์ต้องเช็กระบบอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมใช้งาน ดังนี้


- สัญญาณอินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อได้เสถียรไหม สัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงพอสำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรมที่ใช้สัมภาษณ์ไหม ควรทดสอบการใช้งานให้พร้อมก่อนวันจริง


- โปรแกรมที่ใช้สัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ออนไลน์มีโปรแกรมที่ใช้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะเลือกใช้โปรแกรมอะไร เช่น True VROOM, Zoom, Google meet, Microsoft teams, Webex เป็นต้น ต้องดาวน์โหลดให้พร้อม ศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจ การเปิดปิดไมค์และกล้อง ฝึกแชร์ข้อมูลที่จะนำเสนอ ทั้งรูปแบบไฟล์ วิดีโอ เสียง เพราะในสถานการณ์จริง ๆ น้องจะตื่นเต้น และประหม่า ถ้าหากต้องมากังวลเรื่องเทคนิคและอุปกรณ์จะทำให้เสียสมาธิได้ 


- คอมพิวเตอร์หรือสมาท์โฟน 

อุปกรณ์ที่ใช้งานขึ้นอยู่กับความสะดวกของน้อง ๆ เลย จะใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือ สมาร์ทโฟนก็ได้ แต่มีข้อแนะนำมาให้ ถ้าเราใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก ภาพที่ได้จะเป็นแนวนอน ทำให้กรรมการจะมองเห็นเราได้ชัดเจนกว่าแนวตั้งบนสมาท์โฟน ส่วนใครที่ใช้โน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟน อีกเรื่องที่สำคัญคือ ควรเช็กแบตเตอรี่ให้พร้อม ชาร์จให้เต็มเพราะบางครั้งการสัมภาษณ์อาจกินเวลานาน เราต้องเตรียมให้พร้อม 


- เช็กกล้องหน้า ไมค์ ลำโพง 

3 อย่างที่สำคัญ กล้อง ไมค์ ลำโพง เช็กให้ดีคุณภาพพร้อมใช้งานไหม กล้องหน้าเห็นภาพชัดเจนไหม ระบบไมค์ ผู้ฟังได้ยินเสียงเราชัดเจนหรือเปล่า ส่วนฝั่งตัวเราได้ยินเสียงจากลำโพงชัดเจนไหม ทดสอบให้พร้อมจะได้ไม่รบกวนสมาธิ ช่วงที่กำลังสัมภาษณ์อยู่ อีกทางเลือกเสริมคือ ใช้หูฟังที่มีไมโครโฟนในการสัมภาษณ์ ก็จะทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนจากทั้งสองฝั่งมากขึ้น


3. Background เหมาะสม มุมกล้องลงตัว 

     พื้นหลังที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ถ้ากำหนดพื้นที่ได้ควรอยู่ในพื้นที่ พื้นหลังโล่ง ดูสบายตา แนะนำใช้ผนังห้องโดยให้ตัวเราหันหลังติดกับผนังห้อง จะได้ไม่มีคนเดินผ่าน จนกวนสมาธิ หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้ Background แทน โดยเลือกให้เหมาะสม ไม่ดึงจุดสนใจจนลายตาเกินไป แนะนำใช้ที่เห็นตราคณะ / มหาวิทยาลัย ที่เลือก ส่วนการจัดวางที่นั่ง มุมกล้องควรจัดให้เห็นประมาณครึ่งตัว หรือ ประมาณช่วงหน้าอก จะทำให้เห็นบุคลิกภาพโดยรวมชัดเจน ไม่นั่งชิดหน้ากล้องจนเกินไป ถ้าใครใช้บนสมาท์โฟน ควรตั้งกล้องให้นิ่ง ไม่ถือเปลี่ยนมือไปมา จะทำให้กรรมการเสียสมาธิในการฟัง

  

4. เสื้อผ้าหน้าผมจัดแต่งเรียบร้อย

     ถึงจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ไม่ได้เจอกันตัวต่อตัว แต่อย่ามองข้ามในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมตัวเอง ควรจัดแต่งให้เหมือนไปสัมภาษณ์จริง ถ้าเป็นน้อง ๆ ม. 6 แนะนำให้ใส่ชุดนักเรียน เพื่อความสุภาพเรียบร้อย น้องที่เป็นเด็กซิ่ว สามารถใส่ชุดนักศึกษาได้ ส่วนการแต่งหน้าทำผม เน้นให้ดูเรียบร้อย มองแล้วสบายตาให้มากที่สุด 


5. มาก่อนเวลานัด

     เมื่อถึงวันและเวลาสัมภาษณ์จริง เราควรเข้ามาเตรียมตัว เตรียมข้อมูลที่จะแชร์หรือนำเสนอก่อนเวลา อาจจะสักประมาณ 10 นาทีก่อนถึงเวลาจริง เพราะเผื่อมีอะไรติดขัด เราก็สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะถึงเวลาจริงของเรา และการเข้ามาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจของเรา ในการเตรียมพร้อมที่จะสัมภาษณ์ด้วย


6. ฝึกซ้อมบท และเตรียมแผนสำรอง

     ข้อสุดท้ายก่อนจะไปสัมภาษณ์จริง เราควรฝึกซ้อมตอบคำถามก่อน หาข้อมูลแนวคำถามที่จะต้องเจอ พร้อมเตรียมคำตอบไว้ แล้วฝึกพูดให้มั่นใจ ไม่ควรตอบคำถามแบบดูโพยไปด้วย ควรตอบคำถามตามความเข้าใจ หากเตรียมแผนสำรองได้ก็ควรเตรียม ถ้าเกิดเหตุขัดข้อง อาจมีอุปกรณ์ที่จะใช้เสริมแทนอีกหนึ่งเครื่อง และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือ สติ ต้องจดจ่อไว้ อย่าประหม่า หรือรนจนเกินไป จะทำให้การสัมภาษณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ได้

Tags