Update TGAT ข้อสอบใหม่! TGAT คืออะไร
1969 views | 08/03/2022
Copy link to clipboard
พี่นัท นัททยา
Content Creator

   ขอต้อนรับน้อง ๆ ชาว TCAS 66 ซึ่งเป็นอีกรุ่นที่จะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาไทย นั่นคือการเป็นพลเมือง TCAS ที่ต้องเปลี่ยนข้อสอบการคัดเลือกแบบยกชุด เหมือนการยกเครื่องการสอบใหม่ครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่ เป็น GAT เป็น TGAT และเปลี่ยน PAT เป็น TPAT ส่วนวิชาสามัญ คงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยวันนี้เราจะมาอัปเดต TGAT กันก่อน ตั้งสติให้พร้อมและทำความรู้จักข้อสอบน้องใหม่ของระบบ TCAS กันเลย 
TGAT คืออะไร

   TGAT ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test คือการสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ซึ่งถ้าดูผิวเผินการเปลี่ยนแปลงก็แค่เพิ่มตัว T มาแค่ตัวเดียว ซึ่งคือคำว่า “Thai” เดาว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การเติมสัญชาติของข้อสอบลงไปเท่านั้น 55 แต่อย่าหาทำ อย่าหาคิดแบบนั้นค่ะ เพราะจริง ๆ มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ แต่คือการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบจาก GAT ซึ่งมี 2 Part คือการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับ เชื่อมโยง แต่สำหรับ TGAT ไม่ใช่แบบนี้เลย TGAT จะเน้นการวัดสมรรถนะทั่วไป

      หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่า เอ แล้วคำว่า “สมรรถนะ” มันคืออะไร ทำไมต้องนำมาใช้วัดน้อง ๆ ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เรื่องนี้มีเหตุมีผลที่น่าสนใจค่ะ สำนักงาน ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร นั่นแปลว่าการปรับข้อสอบใหม่ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการศึกษาต่อ และการเตรียมความพร้อมให้แก่น้อง ๆ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่ใช่แค่วัดแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นที่ผ่านมา 


TGAT มีเนื้อหาข้อสอบอย่างไร 

TGAT มีกรอบการวัดเนื้อหาทั้งหมด 3 Part ดังนี้ 

1. English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ

      ความรู้ภาษาอังกฤษสำคัญมาก จะชอบหรือไม่ชอบ จะถนัดหรือไม่ถนัด จะเก่งหรือไม่เก่งก็ตาม น้อง ๆ จะละเลยหรือละทิ้งภาษาอังกฤษไม่ได้! เพราะภาษาอังกฤษมาแน่! ไม่ว่าจะในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต ข้อสอบส่วนนี้เน้นวัดทักษะการสื่อสาร การใช้ในชีวิตประจำวัน


2. Critical and Logical Thinking การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ

      ชีวิตไม่ได้มีแค่ yes or no แต่ต้องมีกระบวนการคิดและหาคำตอบอย่างมีเหตุมีผล ข้อสอบส่วนนี้จะวัดทั้งความฉลาดและการคิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะที่เหมาะสม และวิเคราะห์ได้ด้วย


3. Future Workforce Competencies สมรรถนะในการทำงานอนาคต

      เด็กในยุคดิจิทัล จะมาสอบแค่วัดความรู้ความสามารถในการเรียนอย่างเดียวมันเชยไป เรียกได้ว่าถ้ายังสอบแบบนี้เราอาจจะตกยุคได้ ข้อสอบที่ปรับใหม่จึงเติมเนื้อหาการวัดทักษะการทำงานในอนาคตด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยกรอบเนื้อหาทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

1. Value Creation & Innovation การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

2. Complex Problem Solving การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

3. Emotional Governance การบริหารจัดการอารมณ์

4. Civic Engagement การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วน คงต้องรอ ทปอ. อัปเตดข้อมูลกันอีกที แต่การรู้กรอบกว้าง ๆ แบบนี้ก็ช่วยทำให้น้อง ๆ มองภาพใหญ่ของข้อสอบได้ เพื่อจะได้ปรับแนวคิด และสร้างแผนการเตรียมตัวที่สอดคล้องกับระบบมากขึั้น 


TGAT มีคะแนนเท่าไหร่ 

      TGAT มีคะแนนเต็มทั้ง 3 Part คือ 300 คะแนน (การแบ่งคะแนนจึงเปลี่ยนไปจาก GAT เดิม ที่แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน เชื่อมโยง 150 คะแนน) คะแนนส่วนนี้จะแบ่งเป็น Part ละ 100 คะแนนเท่ากัน หรือมีสัดส่วนต่างกันอย่างไร ยังไม่มีคำตอบจาก ทปอ. ในเรื่องนี้ รู้แต่ที่แน่ ๆ น้อง ๆ จะต้องมีคะแนนครบทั้ง 3 Part จะเลือกสอบแค่ Part ใด Part หนึ่งไม่ได้ 


รูปแบบข้อสอบ

      - สอบในคอมพิวเตอร์ 

ตามแผนของ ทปอ. แจ้งว่าจะปรับรูปแบบการสอบเป็นสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

ไม่ใช้กระดาษข้อสอบเหมือนที่ผ่านมา เรื่องนี้นับว่าเป็นความท้าทายและน่าตื่นเต้นไม่น้อยว่า ความพร้อมทางเทคโนโลยีของการศึกษาไทยที่จะเข้ามาสนับสนุนการสอบจะทำได้ตามแผนหรือไม่ แต่ถือว่าเป็นความท้าทายที่น่าสนใจ และเป็นการก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกแห่งเทคโนโลยี


      - มีข้อสอบให้เลือก 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ  

Part 1 English Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น! อันนี้น้องไม่ต้องงงนะคะ ว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ จะให้เลือกสอบเป็นภาษาไทยได้อย่างไร เพราะที่เขาให้เลือกภาษาของข้อสอบนั้น จะไปอยู่ใน Part ที่ 2 Critical and Logical Thinking และ Part ที่ 3 Future Workforce Competencies น้องสามารถเลือกข้อสอบได้ทั้งภาษาไทยหรืออังกฤษ ถนัดภาษาไหน จัดไปภาษานั้น  


TGAT ใช้ทำอะไร 

      คะแนน TGAT ถือว่าเป็นคะแนนหลักที่ใช้ในการสอบแข่งขันในระบบ TCAS ได้ทุกรอบ! (ตามที่สาขากำหนด) ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคะแนนที่มีการใช้มากที่สุด ดังนั้นการเกาะติดและทำความเข้าใจกับข้อสอบส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของน้อง ๆ 


ใครสอบได้บ้าง

      จากข้อมูลล่าสุดที่พี่นัทได้พูดคุยกับทาง ทปอ. มีการปรับข้อมูลใหม่ ให้ผู้ที่สามารถสอบ TGAT ได้ คือน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว เท่านั้น น้อง ๆ ม.4 - 5 ไม่มีสิทธิ์สอบ! และข้อมูลล่าสุดคือ ให้สอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นคะแนนนี้จึงมีอายุเพียงแค่ 1 ปี อยากสอบเข้าใหม่ในปีไหน ต้องสอบใหม่ทุกครั้ง 


      ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร พี่นัทและทีมจะเกาะติดนำเสนอข้อมูลให้น้อง ๆ ทราบอย่างต่อเนื่อง ให้รู้ลึก รู้ชัด ก่อนจัดเต็มในการสอบแน่นอน 


พี่นัท นัททยา

Tags