เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร
3271 views | 03/03/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator

          น้องๆคงเคยได้ยินคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าคำนี้หมายความว่าอะไรกันแน่ วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักนิยามและความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกันค่ะ


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ถ้าดูง่าย ๆ เช่น ใบเกรดของน้อง ๆ หรือข้อมูลเกมต่าง ๆ ก็ถือเป็นสารสนเทศชนิดหนึ่ง ดังนั้น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการกับสารสนเทศ หรือหมายถึงเทคโนโลยีที่เอาไว้จัดการกับข้อมูลต่าง ๆ นั่นเองค่ะ อาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล, ประมวลผล, แสดงผล, ทําสําเนา หรือการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศหรือข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดได้นั่นเองค่ะ
          ตัวอย่างง่าย ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น้อง ๆ ทุกรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคือ “คอมพิวเตอร์” โดยคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ จึงถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์”          นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว “เครื่องถ่ายเอกสาร” ก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่นํามาใช้จัดการกับสารสนเทศเช่นเดียวกัน เครื่องถ่ายเอกสารมีหน้าที่ทําสําเนาเอกสารให้มีหลายชุดเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่าเทคโนโลยีสํานักงาน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ใช้ในสํานักงานก็ไม่ได้แค่เครื่องถ่ายเอกสารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่เครื่องพิมพ์ และเครื่องแฟ็กซ์ ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกัน           หากน้อง ๆ มีโอกาสได้สำรวจภายในบ้านตัวเองก็จะพบว่า ที่บ้านของทุกคนอาจจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย น้อง ๆ พอจะเดากันได้ไหมคะว่าคืออะไร อุปกรณ์นั้นก็คือออ  ทีวี  โทรศัพท์ วิทยุ นั่นเอง อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่นํามาใช้จัดการกับสารสนเทศ โดยการ “ส่งข้อมูล” จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พี่เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างได้นะคะว่าสิ่งของรอบตัวเรามีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศบ้าง ถ้าเข้าใจแล้วอย่าลืมอธิบายให้เพื่อน ๆ และคุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะ