เรียนภาษาอังกฤษเรื่องป้ายจราจร Road Signs
4289 views | 01/03/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator
Download
English - P5-Road Signs

ป้ายจราจรต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร ไปหาคำตอบได้จากคลิปเพลงสนุก ๆ ชื่อ Road Signs กัน


เนื้อเพลง Road Sing

I am a student driver. I don’t know what those signs mean. Can you explain them to me?

Yes, it’s easy. Listen to me carefully.

If you see a hill sign, you should drive slowly. Your car can fall off the cliff.

If you see a winding road sign, you need to drive carefully. It’s dangerous to drive fast on a winding road.

If you see a stop sign, you must stop because there is an intersection ahead.

Driving on the road is very easy. But you must read the signs and follow the rules.


     ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Road Signs แต่ละป้ายก็จะสื่อสารต่าง ๆ กันไป เพื่อให้ทุกคนบนท้องถนนขับขี่รถได้อย่างปลอดภัย คราวนี้เรามาดูความหมายของแต่ละป้ายกัน  1. Slippery when wet                      แปลว่า  ลื่นเมื่อเปียก
  2. Hill                                            แปลว่า  เนินเขา
  3. Signal Ahead                             แปลว่า   สัญญาณข้างหน้า
  4. Winding road                              แปลว่า  ถนนคดเคี้ยว
  5. No Parking                                 แปลว่า  ห้ามจอด
  6. Stop                                           แปลว่า  หยุด
  7. Dead End                                    แปลว่า  ทางตัน
  8. School                                         แปลว่า โรงเรียน
  9. Railroad Railroad Crossing Ahead  แปลว่า  ทางข้ามทางรถไฟข้างหน้า


    เป็นอย่างไรกัน วันนี้ได้ทั้งความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และป้ายจราจรบนท้องถนน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนไปใช้ทบทวน หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ได้ ที่ไฟล์ด้านบนเลยนะคะ