เรียนภาษาอังกฤษเรื่องงาน Jobs
1739 views | 28/02/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator
Download
English-p.4-Jobs

โตขึ้นน้อง ๆ อยากทำงานอะไร วันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานหรืออาชีพต่าง ๆ ผ่านเพลง When I Grow Up กันเลย


เนื้อเพลง Jobs 

My dad is a doctor. My mom is a teacher. My two elder brothers are computer programmers.

I know what I will be. What will you be when you grow up? I’ll be an artist because I like drawing.

What will she be when she grows up? She wants to work in an office. She’ll be a businesswoman.

What will he be when he grows up? He likes to repair cars. He’ll be a mechanic.

We will study hard for our future. What’s your dream job, friends?


คำว่า งาน หรือ อาชีพ ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า Jobs  หรือ Career ซึ่งแต่ละงานหรืออาชีพมีอะไรบ้าง ใช่อาชีพที่น้อง ๆ ฝันอยากเป็นหรือเปล่าเมื่อโตขึ้น ลองไปดูคำศัพท์กัน   1. teacher                       แปลว่า  คุณครู
  2. dentist                        แปลว่า  ทันตแพทย์
  3. engineer                     แปลว่า  วิศวกร
  4. businessman               แปลว่า  นักธุรกิจ
  5. artist                           แปลว่า  ศิลปิน
  6. actor                           แปลว่า  นักแสดง
  7. mechanic                    แปลว่า  ช่าง
  8. computer programmer แปลว่า  นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  9. pilot                            แปลว่า  นักบิน


เป็นอย่างไรกันบ้าง คำศัพท์เรื่องงานที่ให้ไป มีงานในฝันของน้อง ๆ อยู่ในนี้บ้างไหมคะ ยังไงก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่เราให้ดาวน์โหลดด้านบนกันด้วยนะคะ