อักษรนำในภาษาจีนระดับชั้้น ป.6
2857 views | 08/02/2022
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator

วันนี้ พี่ขอจัดหนักจัดเต็ม จัดแบบเข้มข้นเรื่องอักษรนำจีนในภาษาจีนกันหน่อย ว่ามีอักษรนำอะไรในวิชาภาษาจีนป.6 ที่น้อง ๆ ต้องรู้บ้าง พร้อมแล้ว ลุย!


1.雨字头 yǔzìtóu หมวดนำฝน สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศที่ เกี่ยวกับฝน ความชื้น น้ำ ไอน้ำ เป็นต้น เช่น2. 日字旁 rìzìpáng หมวดนำดวงอาทิตย์ สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับ สภาพอากาศร้อน ความร้อน หรือเวลา เป็นต้น เช่น3.双人旁 shuāngrénpáng สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเคลื่อนที่ การส่งต่อ เช่น4. 鸟字旁 niǎozìpáng หมวดนำนกหรือสัตว์ปีก สื่อความหมายหรือบอกใบ้ว่าอักษรตัวนั้น เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก เช่น5.穴字头 xuézìtóu หมวดนำที่แคบ สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับที่แคบ หรือผ่านในที่แคบๆ เช่น6. 示字旁 shìzìpáng หมวดนำการแสดงออกหรือพิธีการ สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้น เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือความเชื่อ เป็นต้น เช่น7.米字旁 mǐzìpáng สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวและธัญพืช หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของแป้งและของที่มีความเหนียว เช่น8.立刀旁 lìdāopáng สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับของมีคมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการ ตัด แบ่ง แยก จำแนก แตกต่าง เช่น9.牛字旁 niúzìpáng สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือสินค้า (สมัย โบราณขนส่งสินค้าโดยใช้วัวบรรทุกหรือลากรถ) เช่น10.四点底 sìdiǎndǐ สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับไฟ เช่น11.王字旁 wángzìpáng หมวดนำหยกหรือของมีค่า เพราะในสมัยโบราณ อักษร 王 ยัง หมายถึง 玉 yù หยก อีกด้วย สื่อความหมายว่าอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับของมีค่าหรือกิจกรรมของสังคมชั้นสูง เช่น12.子字旁 zǐzìpáng หมวดนำลูกหรือเด็กเล็ก มาจากอักษร 子 สื่อความหมายว่าตัว อักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก หรือกิจกรรมของเด็ก เช่น13.秃宝盖  tūbǎogài หมวดนำการปกคลุม สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ใช้ปกคลุมจากด้านบน การสวมหมวก หรือการกระทำที่เกี่ยวกับการปกคลุมและปกป้อง เช่น14. 尸字头 shīzìtóu หมวดนำอาคาร, สถานที่ราชการ สื่อความหมายว่าอักษรตัวนั้น เกี่ยวข้องกับสำนักงาน, ที่ว่าการหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น15. 弓字旁 gōngzìpáng หมวดนำ คันธนู สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุ หรือลักษณะที่มีความโค้ง คดเคี้ยว ยืดหยุ่น เช่น16. 彡字旁 sānzìpáng  หมวดนำ เส้นสาย ลวดลาย สื่อความหมายว่าอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับ ลวดลาย สีสัน ความหลากหลาย ความพลิ้วไหว เช่น17.手字旁 shǒuzìpáng หมวดนำฝ่ามือ สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนของมือหรือกริยาอาการบางอย่างของฝ่ามือ เช่น18. 田字旁 tiánzìpáng หมวดนำที่นา สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับที่นา หรือที่ว่าง เช่น19.耳字旁 ěrzìpáng หมวดนำหู สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การตอบสนอง เช่น20.身字旁 shēnzìpáng หมวดนำ ร่างกาย สื่อความหมายว่าตัวอักษรตัวนั้นเกี่ยวข้องกับกริยาอาการของร่างกาย เช่นหวังว่าความรู้เรื่องอักษรนำวันนี้ จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจภาษาจีนได้ดีมากขึ้นนะคะ แล้วอย่าลืมมาติดตามความรู้ภาษาจีนกับเราได้ในบทความอื่น ๆ ได้นะคะ ส่วนใครสนใจอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปเรียนได้ที่ VCOURSE ของเรานะ