เกร็ดความรู้อักษรจีน "巴" "台" "古"
1234 views | 08/02/2022
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator

汉字点滴 Hànzì diǎndī: เกร็ดความรู้อักษรจีน 


   1. อักษรจีนเหล่านี้ล้วนมีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร“台”เป็นส่วนประกอบ ทุกคำออกเสียงคล้ายกัน คือออกเสียง tai หรือ dai แต่มีวรรณยุกต์ต่างกันไป   2. อักษรจีนเหล่านี้ล้วนมีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร “古” เป็นส่วนประกอบ ทุกคำออกเสียงคล้ายกัน คือออกเสียง gu และมีวรรณยุกต์ต่างกันไป   3. อักษรจีนเหล่านี้ล้วนมีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร“巴”เป็นส่วนประกอบ ทุกคำออกเสียงคล้ายกัน คือออกเสียง ba หรือ pa และมีวรรณยุกต์แตกต่างกันไปเป็นอย่างไรบ้างคะกับอักษรจีน "巴" "台" "古" ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากอยากฝึกฝนภาษาจีน ก็ค่อย ๆ เก็บเกี่ยวความรู้ภาษาจีนจากวีเลินของเราได้ในบทความถัดไปนะคะ หรือติดตามเรียนคอร์สภาษาจีนใน Vcourse ได้เลย